Valsts robežsardzes koledža saskaņo un apstiprina sadarbības plānus

No 31.janvāra līdz 1.februārim Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins tikās ar robežsardzes mācību iestāžu vadītājiem no Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas, lai saskaņotu un apstiprinātu savstarpējās sadarbības pasākumu plānus 2023.gadam. Tie paredz īstenot kopīgus pasākumus, proti, konferences, seminārus, profesionālās un sporta sacensības, kā arī mācību iestāžu sadarbību projektos un kinoloģijas jomas pasākumos.

“Apzinoties kopīgus mērķus robežsargu profesionālās sagatavošanas kvalitātes uzlabošanai, mācību iestādes cieši sadarbojas jau vairākus gadus. Savstarpēja izpratne par personāla efektīvu sagatavošanu robežsardzes dienestam un regulāra informācijas apmaiņa ir svarīgi aspekti mācību iestādes izaugsmē un, proti, Eiropas Savienības ārējās robežas robežuzraudzības attīstībā,” – atzīmē Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins.

Tikšanās laikā mācību iestāžu vadītāji izvērtēja sadarbību 2022.gadā, akcentējot izglītības iestāžu darbības un studiju procesa īstenošanas aktualitātes, personāla kvalifikācijas pilnveides pasākumus, zinātniski pētniecisko darbību un  iesaisti projektu aktivitātēs.

Pirmās aktivitātes, īstenojot sadarbības plānos iekļautos pasākumus, notiks 2023.gada maijā, kad izglītības iestāžu pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas un Polijas ieradīsies pieredzes apmaiņas vizītē Valsts robežsardzes koledžā, lai diskutētu par reflektantu piesaistes iespējām.  

Zaļā Josta - Reklāma