Rīgas izglītības iestādēm tiek piegādāti piena produkti, kas atbilst Latvijas nacionālās kvalitātes pārtikas shēmas prasībām

Rīgas pašvaldības 108 skolās mācās 68 798 skolēni un 147 pirmsskolās mācās 25 740 pirmsskolas vecuma bērni, tātad kopumā 94 539 audzēkņi, kuru ēdināšanā tiek izmantoti piena produkti, kas ir Latvijā ražoti un atbilst nacionālās kvalitātes pārtikas shēmas prasībām. Arī Covid-19 pandēmijas laikā klātienē mācās aptuveni 62 771 (66%) audzēkņi un to ēdināšanā tiek izmantoti piena produkti, kas atbilst Latvijas nacionālās kvalitātes pārtikas shēmas prasībām. 

Izņēmums no vispārējās kārtības ir pārtikas pakas, kas tiek izsniegtas audzēkņiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā mācās attālināti. Analizējot izdevumus par ēdināšanas pakalpojuma izmaksām, 2020. gada septembrī kopējie izdevumi par Rīgas 94 539 audzēkņu ēdināšanu bija 3 276 191 euro, no tiem izdevumi par UHT pienu bija 16 233 euro, kas veido 0.5% no kopēja izdevumu apmērā, tātad aptuveni 99.5% produktu ēdināšanas pakalpojum tika izmantoti Latvijā ražoti produkti. Savukārt, sākoties intensīvākam attālināto mācību procesam, kad bērniem bija jānodrošina pārtikas pakas, mēnesī kopējie izdevumi par Rīgas 94 539 audzēkņu ēdināšanu bija 2 787 725 euro, no kuriem UHT piena iegādei tērēti 37 112 euro, kas sastāda 1.3% no kopējā izdevumu apmēra, tātad aptuveni 98.7% produkti tiek piegādāti no Latvijas ražotāja. 

Pārtikas pakas preču sortimentu veido, pamatojoties uz normatīvo aktu un Veselības ministrijas prasībām. Priekšroka tiek dota produktiem, kuri atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Ja attiecīgo produktu neražo Latvijā (piemēram, UHT pienu) vai Latvijas ražotā produkta izmaksas pārsniedz pieejamā finansējuma robežas, tad pārtikas pakā var tikt iekļauti pārtikas produkti, kuri ražoti citās valstīs.

Bērnu veselības un drošības apsvērumu dēļ pārtikas pakas preču sortimentā nevar tikt iekļauti daudzi veselīgi un iecienīti pārtikas produkti, kuriem jānodrošina glabāšana vēsumā – noteiktā temperatūrā un veidā, kas neveicina produkta mikrobioloģisko bojāšanos. Drošības apsvērumu dēļ pārtikas pakās iekļauj tādus produktus, kuriem nav nepieciešama pazemināta uzglabāšanas temperatūra (2-5 ⁰C), piemēram, konservēti produkti, sterilizēti piena produkti (UHT piens),  sausā pārtika (putraimi, makaroni), vai arī produkti, kuriem nav nepieciešams norādīt minimālo derīguma termiņu – augļi un dārzeņi.

Pakās tiek iekļauts UHT (augstā temperatūrā apstrādāts piens) piens 1L pakā, ko Latvijā nepiedāvā neviens ražotājs. Tā kā paku izdalīšana ne vienmēr notiek precīzi noteiktā laikā, var būt pat dienu nobīde, nav garantijas, ka saņemot pakas tās saturs vismaz 1-1,5h laikā tiks ielikts atbilstošā temperatūrā. Līdz ar to izsniegt pasterizētu pienu nebūtu droši, jo var rasties situācija, kad nepareizas uzglabāšanas dēļ piens sabojājas ātrāk, kā norādīts derīguma termiņā, vai dēļ izdales nokavēšanās tiks saņemts piens ar pārāk īsu derīguma termiņu, lai to paspētu izlietot.

“Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanā tiek izmantoti piena produkti, kas atbilst Latvijas nacionālās kvalitātes pārtikas shēmas prasībām – Latvijas ražotāju “Zaļas karotītes” piena produkti, izņēmuma kārtā tikai Covid-19 pandēmijas laikā atsevišķos mēnešos 33% skolēnu, kas mācās attālināti, tiek izsniegtas pārtikas pakas, kuru sortimentā pārtikas drošības apsvērumu dēļ tiek iekļauts UHT (karsēts) piens 1litra iepakojumā, kas Latvijā netiek ražots. Labprāt arī šo UHT pienu iepirktu no Latvijas uzņēmējiem, un ļoti ceru, ka tuvākajā laikā vietējie ražotāji varēs šādu produktu piedāvāt”, komentējot vietējo un ārvalstu piena ražotāju proporcijas Rīgas izglītības iestādēs, saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.

2019. un 2020. gadā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments centralizēti veicis pārtikas produktu iepirkumus 46 017 082 eiro apmērā un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus 56 167 449 eiro apmērā. 

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja

Zaļā Josta - Reklāma