Latvija saņem Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, lai segtu individuālo aizsardzības līdzekļu kravu piegādes izmaksas

Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, decembrī Veselības ministrija ir saņēmusi finansiālu palīdzību, lai segtu transportēšanas izdevumus par individuālo aizsardzības līdzekļu piegādi pavasarī. 

Šā gada jūlijā Veselības ministrija, atsaucoties Eiropas Komisijas Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta aicinājumam, iesniedza projekta pieteikumu Ārkārtas atbalsta instrumenta (ĀAI) finansiālā atbalsta saņemšanai par individuālo aizsardzības līdzekļu kravas pārvadājumiem. Līgums tika parakstīts oktobrī un šobrīd Veselības ministrija ir saņēmusi grantu 96,45 tūkstošu apmērā.

Minēta summa segs transportēšanas izdevumus par pavasarī Latvijā saņemtajām individuālās aizsardzības līdzekļiem – 5 000 000 trīskārtīgo medicīnas masku un 1 000 000 respiratoru iegādi (Nacionālā veselības dienesta līgums ar LSEZ “Lauma Fabrics”).

Plašāk par Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorātu: https://ec.europa.eu/info/departments/humanitarian-aid-and-civil-protection_lv

Zaļā Josta - Reklāma