Rīgā palielinās pabalstus pilngadību sasniegušiem bāreņiem

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja trešdien, 3. martā, atbalstīja izmaiņas saistošajos noteikumos, kas paredz pilngadību sasniegušiem bāreņiem palielināt pabalstu patstāvīgas dzīves sākšanai, vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un pabalstu ikmēneša izdevumiem mācībās sekmīgiem bāreņiem, kā arī lielākus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

Plānotie grozījumi paredz, ka vienreizējs pabalsta patstāvīgas dzīves sākšanai nedrīkstēs būt mazāks par 218 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības tas nedrīkstēs būt mazāks par 327 eiro.

Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu apmēru plānots palielināt līdz 820,05 eiro. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – sekmīgam mācību iestādes audzēknim nedrīkstēs būt mazāks par 109 eiro mēnesī un personām ar invaliditāti kopš bērnības tas nedrīkstēs būt mazāks par 163 eiro mēnesī.

Saskaņā ar veikto komunālo pakalpojumu cenu izpēti bāreņu iesniegtajos komunālo pakalpojumu sniedzēju izrakstītajos rēķinos, tiks paaugstināti arī dzīvokļa pabalsta aprēķinā ietveramo izdevumu segšanas normatīvi.

“Atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez vecāku gādības, ir pašvaldības atbildība. Jo īpaši svarīgs ir atbalsts šiem jauniešiem sākot patstāvīgu dzīvi, tādēļ to nepieciešams palielināt. Īpašs gandarījums arī, ka šo atbalstu jaunieši var saņemt tieši vēršoties Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Jauniešu atbalsta centrs”, jo tas ir vienkāršāks un jauniešiem saprotamāks veids, kā saņemt palīdzību,” gandarījumu pauž komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. 

Galīgais lēmums par pabalstu palielināšanu būs jāpieņem domes sēdē.