Rīgas Bāriņtiesas darbinieki saņems piemaksu par darbu Covid-19 krīzes laikā

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja trešdien, 3. martā, atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz speciālas piemaksu noteikšanu Rīgas Bāriņtiesas amatpersonām un darbiniekiem Covid-19 krīzes laikā.

Covid-19 laikā palielinās vardarbība ģimenēs, tāpēc nepieciešams nekavējoties reaģēt uz pieaugošiem riskiem bērnu un aizgādnībā esošo personu apdraudējuma dēļ un ir pieaugusi darba intensitāte. Tāpat nepieciešams nodrošināt darba nepārtrauktību ārkārtējās situācijas, krīzes un psihoemocionālās spriedzes apstākļos.

“Šajā saspringtajā laikā darba apjoms un psiholoģiskā spriedze ir palielinājusies ne tikai sociālajiem darbiniekiem, aprūpētājiem un pašvaldības policistiem. Arī Rīgas bāriņtiesas darbinieki saskaras pieaugošu psiholoģisko un darba apjoma slodzi, tādēļ pašvaldībai ir svarīgi radīt mehānismu, kā šajā situācijā atbalstīt darbiniekus, no kuriem ir atkarīgi citu cilvēku likteņi, “ atzīmē komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Paredzēts, ka speciālās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 25% no darbinieka mēnešalgas un tā izmaksājama proporcionāli nostrādātajam laikam. Jautājumu par speciālās piemaksas piešķiršanu un tās apjomu katrai konkrētajai amatpersonai vai darbiniekam pieņems Bāriņtiesas priekšsēdētājs.

Galīgais lēmums par piemaksu piešķiršanu būs jāpieņem domes sēdē.