V.Kleinbergs: Rīgas pašvaldībai jāsaglabā līdzdalība veselības aprūpes kapitālsabiedrībās

Lai nodrošinātu veselības un sociālās aprūpes pieejamību galvaspilsētas iedzīvotājiem, Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja trešdien, 3. martā, atbalstīja pašvaldības līdzdalības saglabāšanu četros veselības aprūpes uzņēmumos – sabiedrībās ar ierobežotu atbildību “Rīgas Dzemdību nams”, “Rīgas veselības centrs”, “Rīgas 1. slimnīca” un “Rīgas 2. slimnīca”.

“Šie uzņēmumi veic komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu, bet veselības aprūpes pakalpojuma nepārtrauktība un kvalitātes uzlabošana ir viena no Rīgas pašvaldības prioritātēm. Tieši mūsu līdzdalība kapitālsabiedrībās deva iespēju 1. slimnīcā, kas principā ir liela poliklīnika, izveidot Covid-19 gultas pacientiem, jo neviens privātais veselības aprūpes sniedzējs šādu risku un papildus slogu nav uzņēmies un, visticamāk, arī neuzņemsies,” norāda komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Tāpat Rīgas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību apsaimniekotie tieši konkrēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai speciāli piemērotie nekustamie īpašumi, kā arī to infrastruktūra un iekārtas ir uzskatāmi par stratēģiski nozīmīgu īpašumu, kā arī pēdējo gadu laikā šajos īpašumos un iekārtās ir veiktas ievērojamas investīcijas.

Saglabājot līdzdalību kapitālsabiedrībās, tām tiek noteikti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi:

·        SIA “Rīgas 1. slimnīca” – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus, iedzīvotājiem pieejamus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem,  un veicināt Rīgas iedzīvotāju veselību;

·        SIA “Rīgas veselības centrs” – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību dažādās Rīgas apkaimēs, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus, plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, sadarboties ar sociālajiem darbiniekiem vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem mazaizsargāto iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumos un veicināt Rīgas iedzīvotāju veselību;

·        SIA “Rīgas 2. slimnīca” – nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu neatliekamo un plānveida stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību traumatoloģijā un ortopēdijā, kā arī veselības aprūpi mājās, sniegt pacientiem sociālo nodrošinājumu un veicināt Rīgas iedzīvotāju veselību;

·        SIA “Rīgas Dzemdību nams” – nodrošināt pieejamību kvalitatīviem un efektīviem neatliekamās, stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem dzemdniecības un perinatālās aprūpes jomā un rūpēties par ģimenes sociālo nodrošinājumu, un veicināt Rīgas iedzīvotāju veselību.