Rīgā nākamgad plānots izveidot 140 pagaidu darba vietas

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja trešdien, 9.decembrī, atbalstīja 140 darba vietu izveidošanu algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem galvaspilsētā 2021. gadā.

Paredzams, ka 2021. gada 1.pusgadā varētu tikt iesaistīti līdz 200 bezdarbnieki – Rīgas pašvaldības iedzīvotāji, kuriem ir grūtības konkurēt un integrēties darba tirgū. Kopējā summa darba vietu izveidošanai plānota 230 423 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējuma daļa –  61 223 eiro apmērā.

Pašvaldībā 2020. gadā sākotnēji tika izveidotas 110 pagaidu darbu vietas Labklājības departamentā, Mājokļu un vides departamentā, Satiksmes departamentā, Pārdaugavas izpilddirekcijā, Austrumu izpilddirekcijā un Ziemeļu izpilddirekcijā. No oktobra pagaidu darba vietu skaits tika palielināts līdz 170. Šīs darba vietas 2020. gada deviņos mēnešos izmantoja 334 bezdarbnieki, atbilstoši savām darba spējām, dažādos palīgdarbos iespējami tuvu savai dzīves vietai. Pagaidu darbu veidi pārsvarā bija teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. No visiem iesaistītajiem bezdarbniekiem astoņi dalībnieki pārtrauca dalību, jo atrada pastāvīgu algotu darbu.

Šādas pagaidu darba vietas dod iespēju strādāt cilvēkiem bez profesijas un specialitātes, darba un sociālajām prasmēm, kuriem ir grūtības iekļauties darba tirgū, piemēram, Rīgas patversmes klientiem, personām, kuri cieš no dažādām atkarībām. Pasākumā iesaistījās arī personas pirms pensijas vecumā un cilvēki ar invaliditāti, kuriem ir grūtības atrast pastāvīgu darbu. Šie cilvēki ir motivēti strādāt, labi veic uzticētos pienākumus.

No visiem 2020. gada deviņos mēnešos iesaistītajiem bezdarbniekiem 223 personas jeb 67% bija Rīgas sociālā dienesta klienti, kuriem šī ir iespēja iegūt un uzturēt darba un sociālās prasmes, tādejādi uzlabojot savu sociālo situāciju. Sociālā darba speciālistu novērojumi liecina, ka ilgstošo bezdarbnieku sociālās problēmas ir komplicētas, viņiem daļēji vai pilnīgi ir zudušas pašorganizēšanās un darba prasmes, ir veselības problēmas un izteikti zema motivācija mainīt esošo situāciju. 

Pašvaldības struktūrvienības Labklājības departamentam ir izteikušas viedokli, ka iesaistītie bezdarbnieki sniedz būtisku atbalstu teritorijas sakopšanas darbos, un darba apjoms, ko bezdarbnieki veic, ir liels, un kopumā bezdarbnieku izdarītais ir pozitīvi vērtējams. Lielākā daļa no iesaistītajiem bezdarbniekiem darbu veic ar lielu atbildības sajūtu.

Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles un Rīgas pašvaldības kopējā projekta mērķis, izveidojot šādas darba vietas, ir darba iemaņu un sociālo prasmju attīstīšana un uzturēšana ilgstošiem bezdarbniekiem, veicot darbus, kas rada sociālu labumu sabiedrībai. Pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama iepriekš iegūta speciāla kvalifikācija, tas sabiedriskajos darbos ļauj iesaistīties cilvēkiem bez profesijas un specialitātes.

Zaļā Josta - Reklāma