L.Ozola: seminārs par iekšējo kontroli korupcijas novēršanai norāda uz Rīgas domes pareizu virzību cīņā ar korupciju

Trešdien, 9.decembrī, notika Rīgas domes organizētais seminārs “Iekšējā kontrole korupcijas novēršanai pašvaldībā. Atbildības piemērošana.”

Semināru atklāja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis: “Mēs zinām, ka korupcija kropļo konkurenci, un par to maksā visi iedzīvotāji. Vairāk korupcijas nozīmē mazāk izremontētu ielu un atjaunotu tiltu; vairāk korupcijas nozīmē mazākas algas pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem. Tāpēc Rīgas domes Pārmaiņu koalīcija tiesiskuma nostiprināšanu un labu pārvaldību ir noteikusi par vienu no trim centrālajām savas darbības prioritātēm. Korupcija bija galvenais iepriekšējās Rīgas domes atlaišanas iemesls, un sabiedrība no mums sagaida, ka mēs strādāsim atšķirīgi. Tieši šajās Rīgas domes vēlēšanās iedzīvotāji apzinājās, ka viņu spēkos ir mainīt līdzšinējo sistēmu un galvaspilsētā ieviest tiesiskuma principus.”

M.Staķis informēja, ka pašvaldība ir izsludinājuši atklātu konkursu uz Rīgas pilsētas izpilddirektora amatu ar novērotāju, kurš specializējies pretkorupcijas jautājumos. Likums šādu konkursu rīkot neliek, bet dome to dara, apzinoties šī amata nozīmību. No nākamā izpilddirektora tiks sagaidīta atklāta profesionālu konkursu rīkošana, izvēloties Rīgas uzņēmumu amatpersonas. Tāpat mērs uzteica vicemēres Lindas Ozolas plānu Birokrātijas apkarošanas centra pārveidei, lai iestādes darbības centrā būtu tieši korupcijas un krāpšanas gadījumu identificēšana, kā arī trauksmes cēlāju aizsardzība.

Dalībniekus uzrunāja arī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns  un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume.

Marcins Klimčaks, PriceWaterhouseCoopers vadošais partneris stāstīja par globālo pretkorupcijas regulējumu un tā piemērošanas tendencēm. Jānis Kauliņš no Ernst&Young runāja par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti korupcijas un interešu konfliktu novēršanai tieši datu analītikas, pārkāpumu identifikācijas un sankciju piemērošanas jomās. Ineta Cīrule un Inta Nolle no KNAB runāja par iekšējās kontroles sistēmas “Sarkanajiem karodziņiem”. Amīts Kabravala, ASV Tieslietu departamenta un ASV vēstniecības Latvijā federālais prokurors un rezidējošais juridiskais padomnieks ar piemēriem no dažādām ASV pašvaldībām ilustrēja nepieciešamību uzlabot pastāvīgu pašvaldības atbildību un procesu pārraudzību.  Valts Kalniņš no sabiedriskās politikas centra “Providus” deva gan teorētiskus, gan praktiskus ieteikumus pretkorupcijas politikas stratēģiskajā plānošanā – kā vislabāk pilnveidot pašvaldības praksi. Savās pārdomās par šodien seminārā dzirdēto dalījās Jānis Grasis, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās daļas prodekāns.

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētaja Linda Ozola, noslēdzot semināru uzsvēra: “Šīsdienas seminārs apliecināja nepieciešamību ne tikai plānot atbilstošus pretkorupcijas pasākumus, bet arī tos īstenot dzīvē. Semināra dalībnieki atzina, ka rīcībai jābūt tādai, lai netiktu tērēts pašvaldības resurss formālu dokumentu radīšanā, bet sasniegtu izvirzītos mērķus korupcijas mazināšanā. Tiesiska rīcība, kvalitatīva kontrole un laba pārvaldība ir mūsu visu kopīgā atbildība. Vēlos pateikt lielu paldies šodienas runātājiem – KNAB pārstāvjiem, auditorkompāniju pārstāvjiem un pētniekiem – patiesi ceru, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs aktualizējam pretkorupcijas tēmu, jo tikai kopīgiem spēkiem mums izdosies atvērt noslēpumainības plīvuru un turpmāk pašvaldība būs piemērs mūsdienīgai, drosmīgai un mērķtiecīgai komandas cīņā pret korupciju.”

Zaļā Josta - Reklāma