Komiteja iepazīstas ar pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbību

Trešdien, 9. decembrī , Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē deputāti iepazinās ar ziņojumu par Rīgas pašvaldības policijas (RPP) Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbību un tās rezultātiem.

Komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola: “Šī ir teju vienīgā nodaļa policijā, kas strādā prevencijas jomā. Lai mūsu sabiedrība attīstītos veselīga, mērķtiecīga un līdzatbildīga, nekad nebūs par daudz ieguldīts resursos, kuri ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem, kā arī sniedz atbalstu ģimenēm strīdu risināšanā. Vardarbības ģimenē novēršana ir viena no manām prioritātēm. Ikviens bērns ir pelnījis uzaugt drošos apstākļos un drošā sabiedrībā.

Bērnu likumpārkāpumu nodaļa tika izveidota 2006.gada februārī. Nodaļas darbinieki organizē un realizē profilaktiski izglītojošos pasākumus izglītības iestādēs, dienas centros, ārpus ģimenēs un aprūpes iestādēs, kā arī publisko pasākumu laikā. Savus pienākumus un uzdevumus nodaļas darbinieki veic organizējot reidus izklaides vietās, regulāri apsekojot nepilngadīgu personu pulcēšanās vietas un sociālā riska grupas ģimeņu mājvietas. Tāpat nodaļa izskata iesniegumus, pārbauda informāciju par bērnu tiesību pārkāpumiem, nepieciešamības gadījumā bērnus no apdraudētās vides nogādājot drošībā.

Neskatoties uz to, ka Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā nav daudz darbinieku, darba apjoms pieaug ar katru gadu. 2019. gadā pašvaldības policija saņēma 1452 izsaukumus uz ģimenes konfliktiem, no tiem 172 gadījumos vardarbība notika bērna klātbūtnē, bet 13 gadījumos apdraudētā persona bija bērns. Saņemti 204 personu iesniegumi par konfliktiem starp ģimenes locekļiem.

Policija bērnu var šķirt no ģimenes, ja bērna dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni apdraudēta vardarbības dēļ, vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu sociālās vides dēļ. Konstatējot apdraudējumu, tiek pieņemts lēmums šķirt bērnu no ģimenes un tas tiek nogādāts sociālās palīdzības iestādē, kā arī par situāciju tiek paziņots Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai.  RPP 2019.gadā no ģimenēm šķīra 56 bērnus, bet drošā vidē nogādāja 113 bērnus. 2020.gadā  par fizisku un emocionālu vardarbību jau sastādīti 195 protokoli, par bērna atstāšanu bez uzraudzības 10, bet par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu 87 protokoli.

Uzklausot ziņojumu, deputāti diskusijā nonāca pie slēdziena, ka būtu nepieciešams veikt izmaiņas likumā “Par policiju”, kas ļautu policistiem pieņemt lēmumu šķirt varmāku no ģimenes bez cietušās personas rakstiska pieteikuma, ja ir bijusi fiziska vardarbība. Nereti cietusī puse atsakās rakstīt pieteikumu, jo baidās no varmākas, kā arī finansiālu iemeslu dēļ neuzdrošinās pārtraukt kopdzīvi, jo ir šaubas vai spēs nodrošināt izdevumus un tas, savukārt, vistiešākajā veidā ietekmē bērnus.

Zaļā Josta - Reklāma