Latvijā veidos Vēža centru

Valdība otrdien, 6. decembrī, pieņēma Ministru kabineta noteikumus*, kas ļaus Rīgas Austrumu klīniskai universitātes slimnīcai (RAKUS) uzsākt darbu pie Latvijas Vēža centra izveides, ko finansēs no ES Atveseļošanas fonda** līdzekļiem. 

Mērķis ir nodrošināt vienotu metodisko vadību onkoloģijas jomā, kas iekļauj:

1) Latvijas Vēža centra izveidi un sagatavošanu akreditācijai, kā arī sadarbības tīkla izveidi starp slimnīcām, kas specializējas onkoloģisko pacientu ārstēšanā un aprūpē;

2) vienotu onkoloģisko pacientu ceļu izveidošanu konkrētiem audzēju veidiem un ieviešanu saskaņā ar Eiropas vēža institūtu organizācijas noteiktajiem standartiem;

3) vadlīniju izstrādi onkoloģijas jomas infrastruktūras attīstībai vēža ārstniecības un aprūpes iestādēs.

Otrdien pieņemtie noteikumi nosaka nosacījumus ES Atveseļošanas fonda atbalsta saņemšanai. Kopējā atbalsts summa būs 500 000 euro (ar PVN 574 760  euro), un finansējuma saņēmējs būs RAKUS. Plānots, ka onkoloģijas jomas metodiskā vadība jānodrošina līdz 2026.gada augustam, bet Vēža centrs jāizveido un vadlīnijas onkoloģiskās aprūpes infrastruktūrai jāpieņem līdz 2025. gada augustam. 

Latvijas Vēža centrs tiks izveidots uz RAKUS bāzes, bet sadarbībā ar slimnīcām visā Latvijā, kas veic onkoloģisko pacientu aprūpi, plānots nodrošināt metodisko vadību: noteikt vienotas vadlīnijas onkoloģisko slimību diagnostikai, ārstēšanai un pacientu dinamiskai novērošanai; izstrādāt pacientu ceļus, algoritmus, kvalitātes kritērijus un vienotus standartus onkoloģisko slimnieku aprūpē; izstrādāt kvalitātes prasības ārstniecības iestādēm un personām, kas nodrošina onkoloģisko pacientu ārstēšanu, tai skaitā, veikt klīniskos auditus, plānots izstrādāt onkoloģisko pakalpojumu saņemšanas kartējumu. Iecerēts veicināt starptautisko sadarbību.

Onkoloģija veselības nozarē ir noteikta kā viena no veselības aprūpes jomas prioritātēm. Secināts, ka tajā nepieciešams veikt sistēmiskas izmaiņas un kvalitatīvas pārvaldības sistēmas izveidi, nodrošinot metodisko vadību un kompetenču centra izveidi. Būtiska ir arī visaptverošas vēža pacientu ārstēšanas un aprūpes infrastruktūras uzlabošana, lai Latvija nākotnē varētu iekļauties ES kopējā vēža centru tīklojumā. 

Jau ziņots, ka Eiropas Komisija pērn nāca klajā ar Eiropas Vēža apkarošanas plānu, paredzot veidot arī ES līmeņa Vēža zināšanu centru, lai koordinētu iniciatīvas ar mērķi panākt pilnīgāku izpratni par vēzi, optimizēt diagnostiku un ārstēšanu, atbalstīt visu ar vēzi saistīto cilvēku dzīves kvalitāti un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi iepriekš minētajam visā Eiropā. Dalībvalstis savu iespēju robežās tiek aicinātas izmantot iespējas īstenot Eiropas Vēža apkarošanas plānā iekļautos pasākumus, izmantojot ES piedāvātos mehānismus, atbalstu un investīcijas. 

Atbilstoši rekomendācijām, arī Latvija ir uzsākusi vēža centra izveidi, tādējādi nodrošinot labāk integrētu un visaptverošu vēža aprūpi un novērst nevienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai aprūpei un zālēm. Latvijas Vēža centra izveide ietverta arī Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānā 2022.–2024. gadam.

Zaļā Josta - Reklāma
Zaļā Josta - Reklāma