Konceptuāli lemj “Rīgas enerģētikas aģentūru” pārveidot par “Rīgas enerģētikas un klimata aģentūru”

Otrdien, 17. novembrī,  Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti pieņēma lēmumu konceptuāli grozīt pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” nolikumu, un, papildinot aģentūras darbības lauku ar klimata aktivitātēm, turpmāk to nosaukt par  “Rīgas enerģētikas un klimata aģentūru”. Pēc iepazīšanās ar informāciju deputāti lēma atbalstīt REA sagatavoto priekšlikumu par grozījumu nepieciešamību un sagatavoto nolikuma projektu izdiskutēt atsevišķā darba grupā.

Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja  vietniece Selīna Vancāne: “Rīgas enerģētikas aģentūras darbība pēdējos gados ir tikusi ļoti vājināta, ja vēlamies pildīt savu apņēmību, virzot Rīgas attīstību klimatneitralitātes virzienā, ir jārīkojas nekavējoties. Nolikuma grozījumi ir nepieciešami, lai aktualizētu aģentūras pienākumus klimata pārmaiņu mazināšanas stratēģijas plānošanā, ieviešanā un nodrošinātu šīs stratēģijas sekmīgu ieviešanu visās domes institūcijās un pārvaldes līmeņos. Komiteja vēlas redzēt aģentūru, kas spēj ne tikai sekmīgi darboties starptautiskos projektos, bet arī izstrādā un piesaista nepieciešamos resursus aktivitāšu īstenošanai.”

Viens no aģentūras pārveidošanas iemesliem ir fakts, ka pašvaldībai jau tuvākajā pusgadā ir jāizstrādā Rīgas jaunā Attīstības programma 2021.−2027. gadam, kurā, cita starpā, ir jāiekļauj arī klimata un enerģētikas stratēģiskie attīstības virzieni. Lai to izdarītu, jānodrošina Rīgas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata stratēģijas līdz 2030. izstrāde, kā to paredz arī no Rīgas puses parakstītais “Pilsētas mēru pakts.”

Paredzams, ka turpmāk aģentūra nodrošinās  Rīgas pašvaldības enerģētikas un klimata plānošanu, vadību un koordināciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un līdzdalību energoapgādes, energoefektivitātes, pilsētvides ilgtspējas un klimatneitralitātes jomās, kā arī izstrādās pašvaldības enerģētikas un klimata plānošanas ietvaru un ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu.

Zaļā Josta - Reklāma