Apspriež Rīgas un Garkalnes novada sadarbību

Trešdien, 4. novembrī, notika  Rīgas domes vicemēra Edvarda Smiltēna un Rīgas domes Īpašumu komitejas vadītāja Daiņa Loča tikšanās ar Garkalnes novada vadību. Sarunas gaitā tika apspriesti vairāki  būtiski sadarbības virzieni. Abu pašvaldību pārstāvji bija vienisprātis par nepieciešamību jau vistuvākajā laikā vienoties par regulāru un intensīvu Rīgas un Pierīgas sadarbības ietvaru, lai politiķu un ekspertu līmenī risinātu to iedzīvotājiem būtiskus jautājumus un nodrošinātu Rīgas metropoles areāla dinamisku attīstību.

Kā aktuālākie virzieni diskusijā iezīmējās sadarbība transporta sistēmas, tai skaitā mobilitātes punktu, sabiedriskā transporta un veloceliņu tīkla attīstība, kā arī izglītības un komunālās saimniecības jomās.

“Lai  Rīgā mazinātu sastrēgumus, uzlabotu gaisa kvalitāti, izbeigtu rindas bērnudārzos, nepieciešama sadarbība ar mūsu kaimiņiem, jo daudzu Rīgas problēmu risinājumi meklējami aiz pilsētas robežām. Saskaņota rīcība ir izdevīga visiem,” uzsver E. Smiltēns.

Tuvākajā laikā vicemēram plānotas tikšanās arī ar citām Pierīgas pašvaldībām.

Zaļā Josta - Reklāma