Valsts robežsardzē piedzimušie kucēni gatavojas dienestam

Š.g. 13.septembrī beļģu aitu suņu vaislas kucei “Bris Gods of Hermannstadt” piedzima deviņi kucēni – trīs kuces un seši suņi. Š.g. 23.novembrī, kucēniem sasniedzot 2,5 mēnešu vecumu, tika veikta testēšana. Kucēnus testē, lai noteiktu to atbilstību turpmākajai apmācībai un izmantošanai Valsts robežsardzes uzdevumu veikšanā. Testēšanas laikā kucēniem pārbauda veselību, iedzimtus instinktus un uzvedību dažādās situācijās un apstākļos, novērojot vingrinājumu izpildi. Testēšanas rezultātā no deviņiem kucēniem par derīgiem tālākai apmācībai atzīti pieci kucēni.

Kucēniem tika doti vārdi Jonny, Jukky, Jermeis, Jack un Jaffy Robežas Sargs. Divi no tiem jau devās uz Valsts robežsardzes Daugavpils un Viļakas pārvaldēm, viens pēc mēneša dosies uz Ludzas pārvaldi, lai pēc aptuveni pusotra gada sāktu pildīt dienesta pienākumus uz valsts robežas, bet sākumā kucēnam nepieciešams turpināt apmācības kopā ar savu kinologu, piedaloties dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, lai sagatavotos turpmākajam dienestam.

Divi kucēni vēl gaida savus kinologus. Mācoties Valsts robežsardzes koledžā, katram ir iespēja kļūt par kinologu. Gada laikā jāapgūst profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze”. Mācību laikā ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā, lai iegūtu pamatzināšanas un rastos priekšstats par kinologa dienestu.

Mācībām Valsts robežsardzes koledžā var pieteikties Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem no 2020.gada 7.decembra līdz 2021.gada 18.janvārim. Vairāk informācijas mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi”.

Zaļā Josta - Reklāma