Nākošgad mediķu zemākā darba samaksa palielināsies par 25%

Saeimai šodien, 2. decembrī, apstiprinot 2021. gada valsts budžetu, nākamgad mediķu zemākā mēnešalga pieaugs par 25%. Tas nozīmē, ka darba samaksas palielinājums tiks nodrošināts jau 5. gadu pēc kārtas un būs izpildītas likumā noteiktās prasības par pakāpenisku darba samaksas pieaugumu*. 

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam 2021. gadā un turpmāk ik gadu ir piešķirti 183 005 047 eiro**. Tas dos iespēju paaugstināt zemāko darba samaksu mediķiem gan stacionārajā, gan ambulatorajā sektorā, tai skaitā ģimenes ārstiem un rezidentiem par 25%. 

Kopumā tas nozīmē, ka, piemēram, sertificētu ārstu zemākā mēnešalga pieaugtu par 302 eiro (no 1187 eiro 2020. gadā līdz 1489 eiro 2021. gadā) un sertificētu māsu un ārstu palīgu zemākā mēnešalga palielinātos par 200 eiro (no 785 eiro līdz 985 eiro).  

25% pieaugums pret 2020. gadu iestrādāts arī tarifā, nodrošinot, ka vidējā darba samaksa par slodzi ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem 2021. gada būs 1862 eiro (377 eiro pieaugums) un ārstniecības un pacientu aprūpes personām – 1117 eiro (226 eiro pieaugums). 

Pieaugums plānots arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājošam ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem, tam atvēlot 15,67 miljonus eiro. Savukārt 4,61 miljoni eiro atvēlēti, lai palielinātu rezidentu darba samaksu. 

No kopējās summas 2,54 miljoni eiro piešķirti arī darba samaksas pieaugumam veselības aprūpes jomas darbiniekiem, kas strādā Valsts asinsdonoru centrā,  Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, Nacionālajā veselības dienestā, Veselības inspekcijā un Slimību profilakses un kontroles centrā.

4,96 miljoni eiro novirzīti citu ministriju budžetos, lai palielinātu darba samaksu mediķiem, kas strādā citos sektoros, piemēram, izglītības iestādēs, sociālās aprūpes centros un citur. 

Papildus Saeima apstiprināja finansējuma palielinājumu 1,8 miljonu eiro apmērā, paredzot papildu finansējumu inovatīviem onkoloģiskajiem medikamentiem, biomarķieru iegādei un vēža skrīninga paplašināšanai. Šis finansējums būs pieejams, straujāk palielinot akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem.

Nākošais solis ir veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos.

Kopumā Veselības nozares budžets 2021. gadā būs 1,44 miljardi eiro, ko veido Veselības ministrijas izdevumi, ES fondu projektu realizācija un cita ārvalstu finanšu palīdzība FM CFLA budžetā. Rezultātā vispārējās valdības sektora izdevumi veselības aprūpei būs 5,4% no iekšzemes kopprodukta jeb 12,5% no vispārējiem valdības izdevumiem. Tos veido Veselības ministrijas izdevumi, ES fondu projektu realizācija, pašvaldību budžeta izdevumi veselībai, citu ministriju izdevumi veselībai u.c. 

Jau ziņots, ka valdība ir apstiprinājusi vienu no Veselības ministrijas izvirzītajām prioritātēm – ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam piešķirti 183 miljoni eiro. Vienlaikus kopumā būtiskāko problēmjautājumu risināšanai veselības nozarē 2021. gadā būtu nepieciešami 476 miljoni eiro. Veselības ministrija šo summu bija iesniegusi 2021. gada budžeta projektā, bet neguva apstiprinājumu. 

* Veselības aprūpes finansēšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts

** No tiem 16 miljoni eiro, lai darba samaksu saglabātu 2020. gada līmenī, jo iepriekš šim gadam finansējuma netika piešķirts. 

Zaļā Josta - Reklāma