V.Kleinbergs: Jāpāriet uz pētījumos balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu

Lai varētu savlaicīgi plānot nākotnē sniedzamo sociālo pakalpojumu klāstu un finansējumu, jābalstās uz pētījumu datiem, to trešdien, 4. novembrī, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē uzsvēra komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

“Līdz šim Rīgas pašvaldība galvenokārt sociālajā nozarē lēmumus pieņēma, balstoties uz faktisko situāciju. Tomēr jāņem vērā, ka mainās gan cilvēku skaits, kam nepieciešami pakalpojumi, gan pakalpojumu izmaksas, gan iespējamās prioritātes, tāpēc nepieciešamas pētījumos balstītas prognozes. Zinot iespējamos attīstības scenārijus, varēsim plānot pakalpojumus, finanses un meklēt alternatīvas, vienmērīgi sadalot resursus un nepārslogojot kādu jomu. Tāpēc šodien komitejas sēdē skatītais Labklājības departamenta pētījums par galvaspilsētas sociālās aprūpes centriem ir pozitīvs piemērs, kā mums virzīties tālāk, aptverot plašāku pētāmo jautājumu loku,” norādīja V. Kleinbergs.

Sociālo jautājumu komitejā tika prezentēts pētījums, kurā analizēts pieprasījums pēc sociālās aprūpes centra pakalpojuma, Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu par aprūpi, ka arī vienas aprūpes centra vietas cenas izmaiņas un tendences. Tika analizēti dati par laika periodu no 2006. līdz 2019. gadam un veiktas prognozes līdz 2029. gadam.

Pētījumā konstatēts, ka uz sociālās aprūpes centru jeb pansionātu piesakās pārsvarā cilvēki, kuri nevar parūpēties par sevi tieši vecuma, nevis invaliditātes dēļ. Cilvēki nepiesakās uz pansionātu uzreiz pēc vecuma pensijas saņemšanas. Vidēji paiet 10 līdz 15 gadi no pensionēšanās dienas, līdz cilvēks piesakās uz pansionātu.

Pētījuma autori norāda, ka aprūpes centru cenas pieaug sakarā ar patēriņa cenu izmaiņām, bet klientu vidējie ienākumi nepieaug tik strauji, kā rezultātā Rīgas domes līdzfinansējuma daļa proporcionāli palielinās. Ieviešot vaučera principu, ir pieaudzis sociālās aprūpes centru piedāvājums no privātā sektora, tādējādi novēršot akūtu vietu skaita trūkuma problēmu. Vienlaicīgi tas dod priekšstatu par  patiesajām tirgus cenām.

Tiek prognozēts, ka pieteikumu skaits uz vietām pansionātos pieaugs vidēji par 5% gadā, un attiecīgi līdz 2025. gadam nepieciešamais vietu skaits būs jāpalielina vismaz par 21%.

Zaļā Josta - Reklāma