Rīgas trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji saņems vairākas reizes lietojamas sejas maskas

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja trešdien, 4. novembrī, atbalstīja lēmumprojektu par vairākas reizes lietojamu sejas masku izsniegšanu trūcīgajiem un mazturīgajiem iedzīvotājiem.

Maskas varēs sākt izdalīt pēc to iegādes valsts centralizētā iepirkumā un attiecīgu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, bet izplatīšanu galvaspilsētā nodrošinās Rīgas domes Labklājības departaments. Komitejā akceptētais lēmums par masku izdalīšanu vēl būs jāskata Rīgas domes sēdē.

Maskas saņems iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss, kuri uzturas naktspatversmēs vai patversmēs, kuri saņem aprūpes mājās pakalpojumus, dienas aprūpes centra, dienas centra pakalpojumus un krīzes centra pakalpojumus. Katra persona saņems divas mazgājamas maskas.

Izsniedzot daudzkārt lietojamo sejas masku, Labklājības departaments personas informēs par to lietošanas kārtību.

Zaļā Josta - Reklāma