Tiešsaistē – lasījumi no Valmieras Mūzikas skolas simtgadei veltītās grāmatas

Godinot Valmieras Mūzikas skolu 100.dzimšanas dienā, izdota pētnieces Agitas Mačukas veidota grāmata “Dzīvesstāsti nošu līnijās”. 14.decembrī plkst.12.00 tiešsaistēno Valmieras Mūzikas skolas lasītājus un Valmieras Mūzikas skolas audzēkņus, vecākus, absolventus un darbiniekus priecīgajā notikumā attālināti sveiks Valmieras Mūzikas skolas direktore Inese Sudraba, grāmatas autore Agita Mačuka un grāmatas galvenā redaktore Daina Sirmā. Fragmentus no jaunās grāmatas “Dzīvesstāsti nošu līnijās” lasīs aktieris Ivo Martinsons. 

Klavieru skolotājas Edītes Menģeles stāstā ir iekļauta epizode par viņas māsīcu, klavieru skolotāju Asju Blauu. Asja atceras epizodes par Valmieras degšanu Otrā pasaules kara laikā. Kad savs dzīvoklis ir nodedzis, viņa ar māti  atrod jaunu īres dzīvoklīti Leona Paegles ielā, tur viņām tiek ierādīta istaba ar klavierēm, kuras palikušas istabā no iepriekšējiem iemītniekiem. Uz šāda citai ģimenei piederoša instrumenta sākas skolotājas klavieru apmācības ceļš. Parādās skaudrais Latvijas liktenis ar jautājumu, vai klavieru īpašnieki ir izsūtīti, devušies bēgļu gaitās, varbūt tie ir holokausta upuri vai karā kritušie. Bet arī šādā šausmu pasaulē pastāvēja iespēja mācīties klavieres. 

Vijoles skolotājas Ingunas Birznieces tēta daktera Alvila Freimaņa vārdā ir nosaukta iela Valmierā. Saprotams, ka ar izcilo ķirurgu valmierieši lepojas, bet vai kāds zina, ka ārsts filigrāni spēlēja klavieres – gan klasisko repertuāru, gan džezu?

Pēc ilgu gadu cietumsoda un izsūtījuma izciešanas par sētnieku Valmieras Mūzikas skolā strādāja Latvijas brīvvalsts laika augsta ranga diplomāts Arturs Stegmanis, kurš pārvaldīja daudzas valodas un ar sievu bieži sarunājās vāciski un franciski, kas Valmieras ielās bija retums. Mūzikas skolas jubilejas bukletā cenzūra neļāva iekļaut tehnisko darbinieku fotogrāfiju, jo viņu vidū atradās Arturs Stegmanis – sētnieks un diplomāts. 

Šis ir neliels ieskats stāstos, ko atklāj grāmata. Aicinām uzzināt vairāk, gan tiešsaistē esot kopā grāmatas atvēršanas svētkos, gan izlasot simtgadei veltīto dzīvesstāstu apkopojumu.

Grāmata būs pieejama Valmieras integrētajā bibliotēkā un citās Vidzemes bibliotēkās, kā arī to varēs iegādāties Valmieras Tūrisma informācijas centrā.

Grāmatā iemūžināti simtgadē strādājošo 39 mūzikas skolas skolotāju dzīvesstāsti, kas atklāj muzikālo interešu pirmsākumus, ieskicējot skolas vēstures lappuses, līdzcilvēku dzīves, notikumus. 

Valmieras Mūzikas skolas simtgades grāmatu izdod Valmieras pilsētas pašvaldība. Projekta atbalstītājs Valsts Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes plānošanas reģions. 

Zaļā Josta - Reklāma