Starptautiskajā muitas dienā akcentē profesionālo zināšanu nozīmīgumu

Šodien, 26.janvārī, Latvijā tāpat kā pārējās Pasaules Muitas organizācijas (PMO) dalībvalstīs tiek atzīmēta Starptautiskā muitas diena. PMO 2023.gadam ir izvirzījusi vadmotīvu “Ieguldījums nākamajā paaudzē, veicinot zināšanu apmaiņu un ceļot muitnieka profesijas prestižu”, tādējādi uzsverot sabiedrības izpratnes par muitas dienesta lomu nozīmību, kā arī paaudžu nomaiņas aktualitāti, profesionālo zināšanu pilnveides un augstas kvalifikācijas personāla resursu nozīmi. 

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu muitas dienestu svarīgākais uzdevums ir sabiedrības un tirgus aizsardzība. Pagājušajā gadā Latvijā muitas kontroles pasākumu rezultātā novērsto pārkāpumu skaits palielinājās vairāk nekā divas reizes – 2021.gadā tika atklāti 4644 pārkāpumi, bet 2022.gadā muitas amatpersonas 10 031 gadījumā liedza preces nelegāli pārvietot pāri robežai. Veicot muitas kontroli robežšķērsošanas vietās, tika izņemti 17,24 miljoni kontrabandas cigarešu, 3071 litrs degvielas, 888 litri alkoholisko dzērienu, konstatēti 1,48 miljoni nedeklarētas vai nepatiesi deklarētas skaidras naudas.

Reaģējot uz Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā, ES noteica sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, tās arvien paplašinot. VID Muitas pārvaldes amatpersonas, nodrošinot pastiprinātu kontroli, pagājušajā gadā konstatēja kopumā 3183 pārkāpumus, kas saistīti ar sankciju neievērošanu. 2280 gadījumos muita liedza ievest Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas sankcijām pakļautas preces – koka izstrādājumus, mēbeles, koksnes granulas un briketes, akmeņogles, dzelzs un tērauda izstrādājumus, naftas produktus, transportlīdzekļus un to rezerves daļas, papīru, plastmasas izstrādājumus un citu preču kravas. 903 gadījumos tika liegts izvest no ES noteiktas preces, kā arī skaidru naudu. Muita liedza izvest transportlīdzekļus un to rezerves daļas, transformatorus, iekārtu rezerves daļas un dažādus mehānismus, turboreaktīvos dzinējus, medicīnas aprīkojumu, ķīmiskos produktus, ugunsdzēšanas aprīkojumu un citu preču kravas, kā arī luksusa priekšmetus, kas pārsniedz noteikto robežvērtību, piemēram, vieglās automašīnas, motociklus, kafijas aparātus, pulksteņus, apavus un citas preces. 

Muitas fizisko kontroļu rezultativitātes rādītājs 2022.gadā sasniedza 31,1%, kas liecina par attīstītu muitas risku analīzi un augstu muitas amatpersonu profesionalitāti. 

Lai nodrošinātu muitai deleģēto uzdevumu sekmīgu izpildi pieaugoša darba apjoma apstākļos, nozīmīga ir personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide, tāpēc VID pievērš lielu uzmanību gan pamatapmācību, gan kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmas attīstīšanai. Pagājušajā gadā mērķtiecīgi tika pilnveidots muitas amatpersonu iekšējo mācību organizēšanas process, iesaistot gandrīz piecdesmit pieredzējušus, kompetentus VID Muitas pārvaldes ekspertus – iekšējos pasniedzējus pamatapmācību programmas izstrādē un mācību materiālu sagatavošanā. Veicinot zināšanu apmaiņu starp ekspertiem, jaunajiem kolēģiem tika nodrošinātas mācības par 36 tēmām muitošanas metodikas, muitas informāciju sistēmu izmantošanas, muitas tarifu un maksājumu piemērošanas, muitas atļauju, muitas kontroles un risku vadības, kā arī citās jomās. Papildus tika īstenoti kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, iesaistot gan VID Muitas pārvaldes, gan citu institūciju ekspertus no Latvijas un citām valstīm. 

Latvijas muitas ekspertu pieredze un zināšanas ir novērtētas arī starptautiskā līmenī – kā lektori VID Muitas pārvaldes pārstāvji piedalās PMO rīkotos mācību pasākumos, ES Austrumu un dienvidu sauszemes robežas muitas ekspertu grupas aktivitātēs, ES Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā 10. posma īstenošanā un citos projektos un iniciatīvās. 

Novērtējot nozīmīgo ieguldījumu muitas izglītības sistēmas attīstībā, profesionālo zināšanu apmaiņas veicināšanā, kā arī muitas klientu un sabiedrības informēšanā, ar Pasaules Muitas organizācijas Goda rakstu tiek apbalvotas 15 Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas un sadarbības partneri, tajā skaitā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta pārstāvis.  

Pasaules Muitas organizācija, kuras sākotnējais nosaukums bija Muitas sadarbības padome, tika nodibināta 1953.gada 26.janvārī. Latvija par tās dalībvalsti kļuva 1992. gadā. Pašlaik PMO ir 183 dalībvalstis, un tā ir vienīgā vadības līmeņa vispasaules organizācija, kuras kompetencē ir muitas jautājumi.

Zaļā Josta - Reklāma