Sociālās aprūpes centriem ievērojami jāuzlabo epidemioloģiskās drošības pasākumi un to kontrole

Vērtējot situāciju ar Covid 19 infekcijas izplatību Sociālās aprūpes centros, Veselības ministrija norāda, ka joprojām ievērojami nepieciešams uzlabot epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un kontroli, jānodrošina obligāta un regulāra centru iemītnieku un darbinieku testēšana, stingra apmeklētāju kontrole un skaidra kārtība medicīniskās palīdzības pakalpojumu pieejamībai centru klientiem. 

Veselības ministrija norāda, ka, pamatojoties uz līdz šim veiktajām Veselības inspekcijas pārbaudēm sociālās aprūpes centros, prioritāri nepieciešams turpināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un kontroli, kā arī aktīvi jāveic sociālās aprūpes centru klientu un darbinieku regulāra testēšana ikdienā. Tai jābūt obligātai, nevis kā līdz šim – pēc brīvprātības principa. 

Tāpat jānodrošina skaidru risinājumu noteikšana Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nodrošinot patstāvīgu  klientu un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību, lai operatīvi reaģētu un izolētu saslimušos cilvēkus, tādējādi novēršot infekcijas tālāku izplatību un saslimušo nonākšanu kontaktā ar citiem cilvēkiem, kā arī pastāvīgu apmeklētāju plūsmas kontrole.

Vienlaikus nepieciešama konkrēta un vienota kārtība kā tiek organizēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība centru klientiem. Veselības ministrija nepieciešamības gadījumā ir gatava sniegt tūlītēju atbalstu par pieejamajiem valsts nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt mājas aprūpes veselības aprūpes pakalpojumus vai sniegt citu atbalstu šī mērķa īstenošanā.

Veselības ministrija vērš uzmanību arī uz nepieciešamību piesaistīt papildus ārstniecības personālu un aicina izmantot pieejamos resursus – Veselības inspekcija jau ir uzsākusi ārstniecības personu apzināšanu, kas ir izteikušas vēlmi strādāt šā brīža epidemioloģiskajā situācijā, bet līdz šim ir strādājušas ārpus veselības aprūpes, un var iesaistīties pakalpojumu sniegšanā sociālās aprūpes centros.

Sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti ir prioritāri vakcinējamā grupa pret Covid-19 un, ņemot vērā augstos saslimstības rādītājus šajās iestādēs, veiksmīga vakcinācijas uzsākšana ir ļoti svarīgs pasākums infekcijas izplatības ierobežošanā. Atbilstoši vakcīnu piegāžu prognozēm, centriem jābūt gataviem vakcinācijai februāra sākumā, kas nozīmē, ka nekavējoties jāizveido precīzus vakcinējamo personu sarakstus, lai brīdī, kad vakcīna būs pieejama Latvijā, nekavējoši varētu uzsākt klientu un darbinieku vakcināciju.

Veselības nozare jau ir apzinājusi vakcinācijas pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošinās vakcināciju. Sociālās aprūpes centru uzdevums šajā procesā ir aktīvi sadarboties ar vakcinācijas pakalpojuma sniedzējiem un izpildīt to prasības (telpu iekārtošana, plūsmu organizēšana, u.c. atbalsts ).

Ņemot vērā līdz šim veiktās pārbaudes, kas svarīgas mērķtiecīgu pasākumu ieviešanai, Veselības inspekcija turpinās regulāru uzraudzību, risku izvērtējumā balstoties pēc principa “vispirms konsultē”, taču atkārtotu  pārkāpumu gadījumā plānots piemērot stingrākus mērus. Veselības inspekcija aktīvi turpinās veikt sniegto rekomendāciju īstenošanas uzraudzību, regulāri ziņojot par rezultātiem Veselības ministrijai un Labklājības ministrijai.

Jau vēstīts, ka Veselības ministrija aktīvi strādājusi, nodrošinot dažāda veida atbalstu epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanā un Covid – 19 krīzes vadībā sociālās aprūpes centros, piemēram, sadarbībā ar Slimību un profilakses un kontroles centru izstrādātas vadlīnijas, rekomendācijas un normatīvais regulējums. Vissvarīgāk ir īstenot minētās rekomendācijas, un tas vērtējams kā būtiskākais šā brīža krīzes situācijas risinājums. Arī turpmāk Veselības ministrija gatava iesaistīties – gan sniedzot atbalstu Labklājības ministrijas plānoto aktivitāšu īstenošanā, gan plānojot un īstenojot papildu aktivitātes.