Seminārā informēs par Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas iespējām kultūrvēsturisko namu saglabāšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai

Šodien 1.oktobrī, VEF kultūras pils Kamerzālē (Ropažu ielā 2) notiks Rīgas domes Īpašuma departamenta rīkots seminārs, kurā interesentiem sniegs plašāku informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma programmām kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai.

Izglītojošajā seminārā, kas sāksies plkst.13.00 interesentiem prezentēs programmu un sniegs atbildes uz jautājumiem par kultūrvēsturisko namu saglabāšanu, savukārt plkst.15.00  tiek aicināti tie  interesenti, kuriem ir nepieciešams saņemt plašāku informāciju par jauno dzīvojamo māju atjaunošanas programmu. Semināru vadīs un uz dalībnieku jautājumiem atbildes sniegs pilsētas pašvaldības speciālisti.

Vienlaicīgi notiks arī semināra tiešraide pašvaldības Facebook kontā riga.lv un Rīgas domes Īpašuma departamenta sociālajos kontos, kā arī tiešraide youtube kanālāhttps://www.youtube.com/channel/UCWqQ2UGXpwnxdDxM746X9gw, kur būs iespēja arī uzdot interesējošus jautājumus un saņemt atbildes.  

Jau piekto gadu pēc kārtas Rīgas pašvaldība ar līdzfinansējumu sekmē kultūrvēsturiskā būvmantojuma ēku atjaunošanu un šogad ar 1,4 miljons eiro lielu līdzfinansējumu šajā projektā tiek īstenoti 89 apstiprinātie projekti.

Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai. Pašvaldības līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts tikai pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas un visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no īpašnieka puses.

Savukārt dzīvojamo māju atjaunošanas atbalstam Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija šogad apstiprināja jaunās programmas “”Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022.gadā” nolikumu.

Nolikums nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2021.-2022.gada periodā piešķirs līdzfinansējumu Rīgas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju atjaunošanai, ja to tehniskais stāvoklis būs atzīts par bīstamu, kā arī dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem. Programma paredzēta diviem gadiem: pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki varēs iesniegt savus projektus pašvaldībai, tie tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar īpašniekiem tajos veiks nepieciešamos labojumus un precizējumus.

Pirmā gada noslēgumā visi iesniegti projekti, kuri atbilst programmas prasībām, tiks apstiprināti un atbilstoši nolikumā paredzētiem vērtēšanas kritērijiem tiks sarindoti vienotā sarakstā, kurš tiks iesniegts domei budžeta līdzekļu piešķiršanai 2022. gada budžetā.

Pēc pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanas par tiem projektiem, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks slēgti līgumi par projekta ieviešanu un pēc to pabeigšanas tiks izmaksāts apstiprinātais līdzfinansējums.

Maksimālais līdzfinansējums ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, turklāt bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Abu programmas administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments.

Zaļā Josta - Reklāma