Rīgas valstpilsētas pašvaldības Inovāciju fonda finansējums piešķirts dronu un trokšņu mērīšanas iekārtu iegādei 

Rīgas pašvaldības Inovāciju fonda līdzekļi šogad piešķirti Pašvaldības policijai septiņu dronu un trīs trokšņu mērīšanas iekārtu iegādei nepārtraukta monitoringa veikšanai Grīziņkalna apkaimē, Tallinas ielas kvartālā un Pētersalas – Andrejsalas teritorijā. Tāpat finansējums piešķirts Satiksmes departamentam, lai uzstādītu trokšņu sensorus un videokameras trīs krustojumos galvaspilsētas centrā.

“Viens no svarīgākajiem Rīgas inovāciju fonda uzdevumiem ir sniegt atbalstu pašvaldības institūcijām inovatīvu projektu īstenošanā un sniegto pakalpojumu uzlabošanā. Piešķirot finansējumu mūsdienīga aprīkojuma iegādei, tiks stiprināta Rīgas pašvaldības policijas spēja novērst pārkāpums, kas saistīti ar vidi un trokšņu līmeņa pārsniegšanu. Savukārt Satiksmes departaments, balstoties uz  trokšņu līmeņa monitoringa datiem, varēs izstrādātpiedāvājumu lokālai transporta radītā trokšņu līmeņa samazināšanai,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone.

Fonda finansējums 32 194 eiro apmērā ļaus nodrošināt visas Rīgas pašvaldības policijas teritoriālās pārvaldes un specializētās nodaļas ar droniem efektīvai vides pārkāpumu kontrolei un novēršanai. Divus dronus plānots aprīkot ar termālajām kamerām, lai veiktu kontroli arī diennakts tumšajā laikā, kad tiek tīši piesārņotas nomaļākas vietas, kā arī darbojas maluzvejnieki. Šobrīd Pašvaldības policijas rīcībā jau ir trīs droni, kas ievērojami atvieglo policijas darbu vides noziegumu novēršanai. Tāpat pašvaldības policija regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par naktsmiera traucējumiem, kas rodas izklaides vietu, sporta un publisko pasākumu radīto trokšņu dēļ. Normatīvajos aktos ir atrunāti trokšņu līmeņi, kuri ir pieļaujami noteiktās apbūves zonās un noteiktos diennakts laikos. Trokšņu līmeņa nepārtrauktam monitoringam izvēlētas trīs vietas, par kurām pašvaldības policija saņem sūdzības saistībā ar traucējošo troksni: Grīziņkalna apkaime, kur notiek sporta un izklaides pasākumi, Tallinas kvartāls – teritorija, kur atrodas vairākas izklaides vietas, kā arī Pētersala-Andrejsala, kur atrodas vairāki naktsklubi.


Satiksmes departamentam trīs trokšņa sensoru, videokameru, kā arī trokšņa monitoringa pakalpojumam atvēlēti 16 637 eiro. Iekārtas ļausnodrošināt transportlīdzekļu radīto trokšņu monitoringu Rīgas centra krustojumos, par kuriem saņemtas iedzīvotāju sūdzības. Projekta laikā plānots mērīt trokšņu līmeni visas diennakts garumā, noteikt lielākās trokšņu vērtības, kā arī izmantojot videonovērošanas kameras, identificēt transportlīdzekļu veidus, kas rada lielāko troksni. Balstoties uz šiem datiem, tiks izstrādāts pasākumu kompleksus trokšņu maksimālo vērtību samazināšanai.

Rīgas inovāciju fonds tika izveidots šogad, lai finansētu ar viedās pilsētas attīstību un inovatīvu ideju realizēšanu saistītus pašvaldības institūciju projektus, programmas un pasākumus, kas nodrošinās pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu, digitalizēšanu, modernizēšanu, kā arī veicinās jaunu un inovatīvu pakalpojumu izstrādi un ieviešanu. Inovāciju fonda finansējumu veido pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi, bet fonda administrēšanu veic Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Fonda līdzekļu pārdales un izlietojuma kontrole nodrošina fonda komisija, kas pieņem lēmumus par iesniegto projektu finansēšanu.

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma