Rīgas pedagogiem piešķirs pabalstu par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, tostarp vispārizglītojošo skolu, pirmsskolu, interešu izglītības, profesionālās ievirzes sporta, mūzikas un mākslas skolu pedagoģiskajiem darbiniekiem, piešķirs vienreizēju pabalstu par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos. Kopsummā šim mērķim atvēlēti 863 475 eiro, katram no 11 513 pedagogiem izmaksājot 75 eiro.

“Pedagogi, veicot savu pamatdarbu, ir spējuši mobilizēties un nodrošināt valstī noteiktās prasības epidemioloģiskās drošības ievērošanā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ skolotājiem ievērojami pieaugusi darba intensitāte, organizējot un nodrošinot gan klātienes, gan attālinātās mācības. Pedagogiem šajā periodā nepārtraukti ir jāpiemērojas darba organizācijas izmaiņām un jārod radoši risinājumi, lai bērniem būtu iespēja saņemt kvalitatīvu un pilnvērtīgu izglītību. Redzot  skolotāju saspringto ikdienu, nolēmām materiāli atbalstīt viņu darbu un piešķirt vienreizēju pabalstu”, lēmumu par pabalstu piešķiršanu pamato Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Finansējums pabalstu izmaksai piešķirts, pamatojoties uz Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma un uzskaites kārtību, un tas tiks izmaksāts no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem.

“Covid-19 pandēmijas un valdības noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ, tika ietekmēta visa izglītības sistēma kopumā, kas prasīja ātru, profesionālu rīcību, nodrošinot neierastu mācību procesu gan skolās, gan interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Apstāklis, ka bija jārīkojas nekavējoši, pedagogiem radīja darba intensitātes palielināšanos. Turklāt visu šo laiku darbu turpināja visas pirmsskolas izglītības iestādes, kas nodrošināja bērnu apmācību klātienē. Ārkārtējās situācijas apstākļos ir būtiski nodrošināt visiem pedagogiem atbalstu uz vienlīdzīgiem pamatiem, tāpēc rosinājām pabalsta piešķiršanu visiem Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu skolotājiem”, situāciju iestādēs un darba ikdienā raksturo Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.

“Šobrīd ārkārtējā situācija skarbi ietekmē izglītības sistēmu, bet īpaši pedagogus, kuriem, izpildot visas valsts noteiktās prasības, lai īstenotu drošu mācību procesu, jārīkojas ātri, prasmīgi un pat bezbailīgi. Pedagogu darba slodze, pienākumi un atbildība pieaug katru dienu, tāpēc esmu gandarīta, ka mums ir izdevies rast kaut nelielu iespēju sniegt atbalstu,” sacīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.

Rīgas pašvaldībā ir saņemta arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vēstule, kurā tiek lūgts nodrošināt vienlīdzīgas iespējas saņemt materiālu atbalstu visiem izglītības iestāžu pedagogiem, lai novērtētu pedagogu veikto darbu un darba slodzes palielināšanos, nodrošinot attālinātās mācības.

Ievērojot, ka ārkārtējā situācijā noteiktie ierobežojumi turpinās un slodze attālinātā  mācību  procesa nodrošināšanai pieaug, lēmums par atbalsta piešķiršanu visiem pedagogiem uz vienlīdzīgiem pamatiem tika pieņemts steidzamības kārtībā.

Zaļā Josta - Reklāma