Rīgas pašvaldība iecerējusi kompensēt izglītojamo ēdināšanu 100% apmērā plašam sociālo grupu lokam 

Ceturtdien, 18. augustā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja (RD IKSK) lēma par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansējumā, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.

No pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Pašvaldība aicina savlaicīgi pārliecināties par atbilstību kādai no minētajām sociālajām grupām, nepieciešamības gadījumā aktualizējot datus un noformējot attiecīgo statusu. To var izdarīt Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļvietnē www.ld.riga.lv.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām pilnvērtīga ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos, galvaspilsētai ir jāpalielina maksa par ēdināšanu.

Izglītojamjiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta.

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim līgums par norēķiniem nebūs jānoslēdz. Savukārt, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem būs jānoslēdz.

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

Attiecīgais lēmuma projekts vēl ir jāapstiprina Rīgas domes sēdē, kas tiek plānota 24. augustā.

Konteksts:

“Apstākļi kara situācijas un ekonomisko sankciju dēļ ir būtiski mainījušies, un izmaksu kāpums ir sasniedzis vēl neredzētus tempus un iepriekš neprognozētus apmērus. Līdz ar to ēdinātājiem nākas risināt jautājumus par savas darbības turpināšanu – par to, cik ilgi būs jāupurē pakalpojuma līmenis, to turpinot sniegt, par uzņēmumu darba vides pilnveidošanu u.c. Tāpēc ļoti pozitīvi ir vērtējams fakts, ka Rīgas pašvaldība šajā situācijā meklē atbilstošus risinājumus,” jau šī gada pavasarī uzsvēra Latvijas Ēdinātāju Apvienības valdes loceklis Guntis Bredovskis.

Atgādinām, ka gan Rīga, gan biedrībā “Rīgas metropole” ietilpstošās pašvaldības vērsās valdībā par krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Tāpat šī jautājuma izskatīšanas laikā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti tikās ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, bērnu vecāku biedrību pārstāvjiem un Veselības ministrijas speciālistiem, lai tādējādi rastu visām iesaistītajām pusēm optimālāko risinājumu.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma