Rīgas pašvaldībā darbu atsāk Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

Rīgas dome ceturtdien, 12. novembrī, apstiprināja izmaiņas Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sastāvā.

Padomē darbu sāks vairāki jaunievēlētie domes deputāti, bet padomi vadīs Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

“Viens no galvenajiem uzdevumiem cilvēku ar invaliditāti jautājumu risināšanā ir pieejamības stratēģijas izstrāde galvaspilsētai. Rīgai ir jābūt pieejamai visām iedzīvotāju grupām un konsultatīvās padomes loma šajā procesā būs nozīmīga,” uzsvēra V. Kleinbergs.

Padomes sastāvā darbojas Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, vairāki domes deputāti, kā arī vairāk nekā 30 NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

Padomes sēdēs tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Informācija par Padomi pieejama internetā: www.ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.

Zaļā Josta - Reklāma