Rīgas trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji saņems vairākas reizes lietojamas sejas maskas

Rīgas dome ceturtdien, 12. novembrī, akceptēja lēmumprojektu par vairākas reizes lietojamu sejas masku izsniegšanu trūcīgajiem un mazturīgajiem iedzīvotājiem. Katra persona saņems divas mazgājamas maskas.

Maskas iegādātas valsts centralizētajā iepirkumā un to izdali sāks šīs nedēļas nogalē pēc saņemšanas pašvaldībā. Masku izplatīšanu galvaspilsētā nodrošinās Rīgas domes Labklājības departaments.

Maskas saņems iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss, kuri uzturas naktspatversmēs vai patversmēs, kuri saņem aprūpes mājās pakalpojumus, dienas aprūpes centra, dienas centra pakalpojumus un krīzes centra pakalpojumus.

Izsniedzot daudzkārt lietojamo sejas masku, Labklājības departaments personas informēs par to lietošanas kārtību.

Zaļā Josta - Reklāma