Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoru A.Aļeksejenko atstādina no amata, uzsāktas divas disciplinārlietas

Anatolijs Aļeksejenko

Otrdien, 19.janvārī, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis preses konferencē informēja par disciplinārlietām, kas sāktas pret Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoru Anatoliju Aļeksejenko. 

Domes priekšsēdētājs paziņoja, ka ir parakstījis lēmumu par  A. Aļeksejenko atstādināšanu no amata un dome ir vērsusies tiesā par darba attiecību izbeigšanu ar viņu.

“Jau no pirmās dienas Rīgas domes priekšsēdētāja amatā esmu uzsvēris, ka amatpersonu atbrīvošana no amatiem nav mūsu pašmērķis. Un mums nav savs atlaižamo saraksts. Vienlaikus, ja mēs redzam pārkāpumus, savu interešu likšanu augstāk par rīdzinieku interesēm, “savējo” likšanu amatos, tad mums ir jārīkojas,“ saka M.Staķis. “Redzot, ka Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko pieņem lēmumus un algo cilvēkus, kas ar viņu ir cieši saistīti privātajā dzīvē, mēs vispirms norādījām uz šiem iespējamiem pārkāpumiem viņam pašam. Redzot, ka nenotiek nekādas darbības, lai šos iespējamos interešu konfliktus novērstu, mēs sākām disciplinārlietas,” norāda domes priekšsēdētājs.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis informēja, ka Rīgas dome par A.Aļeksejenko pārkāpumiem ir uzsākusi divas disciplinārlietas, piebilstot: “Mūsu pārmaiņu koalīcijas uzdevums ir atjaunot uzticību Rīgas domes darbam. Šobrīd dome rīkojas pārdomāti, atbilstoši labas pārvaldības principiem.”

Pirmā disciplinārlieta ir saistīta ar A.Aļeksejenko ilgstošu un pastāvīgu atrašanos interešu konflikta situācijā, organizējot ikdienas darbu un pieņemot mantiski labvēlīgus lēmumus (piemēram, ikgadēju prēmiju piešķiršanu) par tiešā pakļautībā esošo darbinieci, kura vienlaikus ir A.Aļeksejenko bērnu māte. A.Aļeksejenko par šo situāciju nebija informējis domes vadību, bet pat mēģināja to slēpt.

Otra disciplinārlieta saistīta ar A.Aļeksejenko ilgstošu prettiesisku rīcību, nodarbinot bijušo sievu kā departamenta direktora palīdzi juridiskā atbalsta jautājumos no 2016. jūlija. Atbilstoši publiski pieejamai informācijai saistībā ar darbinieces nodarbināšanu ir pamatotas aizdomas par darbinieces fiktīvu nodarbināšanu.

Rīgas domes vadība uzskata, ka turpinot pildīt Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumus, A.Aļeksejenko būtu iespēja veikt darbības, lai konstatēto un vēl vērtējamo pārkāpumu pēdas tiktu slēptas, tādējādi būtiski apgrūtinot pilnvērtīgu lietas apstākļu noskaidrošanu. Tādēļ, pamatojoties uz Darba likuma 58.panta trešo daļu, ir nolemts A.Aļeksejenko atstādināt no darba, neizmaksājot darba samaksu.

Zaļā Josta - Reklāma