Diskutē par Tērbatas ielas eksperimenta rezultātiem

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas paspārnē izveidotās Pilsētvides un publiskās ārtelpas komisijas deputāti iepazinās ar aizvadītajā vasarā Tērbatas ielā veiktā eksperimenta izvērtējuma rezultātiem, kā arī diskutēja par līdzīgu eksperimentu īstenošanu nākotnē. Ar eksperimenta izvērtējuma rezultātiem deputātus iepazīstināja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti.

“Pagājusī vasara rāda, ka Tērbatas ielas pārvēršana par gājēju ielu ir bijusi ar pozitīvām emocijām no iedzīvotājiem. Februārī diskutēsim par to, kādi šovasar ir sagaidāmi labiekārtojumi gājējiem, tai skaitā kāda izskatīsies Tērbatas iela,” norāda Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

2020. gadā Rīgas pašvaldība pirmo reizi izmēģināja pilsētas vasaras ielas ideju, uz vienu mēnesi, no 17. jūlija līdz 16. augustam, slēdzot transporta satiksmi Tērbatas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ieejai Vidzemes tirgū un atvēlot to gājējiem un riteņbraucējiem, ielu tirdzniecībai un dažādiem pasākumiem. Lai gūtu priekšstatu par eksperimenta ietekmi uz pilsētvidi, iedzīvotājiem, uzņēmējdarbību u.c., iegūti socioloģiskie, statistiskie un novērojumu dati.

Kā pozitīvākos eksperimenta rezultātus iedzīvotāji izcēluši patīkamāku atmosfēru, zaļāku centru un papildu iespējas atpūsties. Savukārt uzņēmēji minējuši kā ieguvumus labāku ielas dzīvi, iespēju nopelnīt, kā arī tūristu pieplūdumu. Bet apmeklētāji – ka iegūta jauna vieta, kur socializēties. Tāpat pausta vispārēja patika pret šādu ielu un vietu pastaigai. Tiešsaistes aptaujā kā pozitīvākie ieguvumi norādīti gājējiem draudzīgākas vides radīšana, drošība uz ielas un samazinātā auto dominance.

Savukārt kā negatīvākie aspekti ielas atvēlēšanai gājējiem pētījumā minēti satiksmes apgrūtinājumi, kā arī tas, ka konkrētā iela nav piemērota gājējiem un uzņēmējiem potenciāli var samazināties ienākumi.

Analizējot izmaiņas Tērbatas ielas izmantošanā, secināts, ka eksperimenta laikā ļoti populāras un izmantotas bijušas publiskās atpūtas zonas – zaļās oāzes. Eksperimenta laikā no 1,6 līdz pat 99 reizēm pieaudzis privāto uzņēmēju izveidoto āra kafejnīcu u.c. zonu apmeklējums. Eksperimenta laikā 80 % uzņēmēju peļņa palielinājās vai nemainījās. 81 % uzņēmēju apmeklētāju skaits nav mainījies vai palielinājies.

Pētīta arī gājēju, velobraucēju, kā arī auto plūsma, kam bija ļauts pārvietoties slēgtajā ielas posmā preču piegādei, nokļūšanai dzīvesvietā vai tml..

Analizējot Tērbatas ielas eksperimentu, secināts, ka:

  • ir vērojams sabiedrības pieprasījums ērtai gājēju infrastruktūrai, tāpēc arī sabiedrība kopumā ir atbalstoša gājēju ielu attīstībai;
  • Rīgas pilsētas plānošanas dokumentos ir nostiprināta gājēju prioritāte attiecībā pret motorizētajiem transporta līdzekļiem. Tāpat ir jau veiktas vairākās izpētēs un plānošanas dokumentos jau ir analizētas un noteiktas gājēju ielas un ielas ar prioritāti gājējiem, ko būtu nepieciešams izmantot, nākotnē plānojot šādus projektus;
  • gājēju ielas jāveido vietās ar aktīvām tirdzniecības, kultūras un atpūtas funkcijām vai arī vietās, kur tās stratēģiski būtu vēlams attīstīt, potenciāli atvēlot noteiktas zonas arī pasākumu norisei līdzīgi, kā tas bija Tērbatas ielā, īpaši domājot par vietējo iedzīvotāju labsajūtas un dzīves kvalitātes nepasliktināšanu. Ir nepieciešams izstrādāt publiskās ārtelpas vadlīnijas, kurās būtu iekļauti dizaina risinājumi;
  • autotransportam slēdzamās ielas vai to posmi, kā arī laika periods nosakāms analīzes rezultātā, izvērtējot auto un sabiedriskā transporta sistēmu kopumā, kā arī plānoto aktivitāšu piedāvājumu un ietekmi;
  • pirms šādiem projektiem jāveic savlaicīga un padziļināta diskusija ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm.

Tērbatas ielas eksperimenta rezultātā iegūtā informācija ir publiski pieejama tīmekļvietnē www.rdpad.lv, un to var izmantot ikviens interesents.

Zaļā Josta - Reklāma