Rīga iestājas Pierīgas pašvaldību apvienībā

Rīgas pašvaldība trešdien, 16. decembrī, nolēma iestāties biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”.

Rīgas domi šajā biedrībā pārstāvēs galvaspilsētas vicemērs Edvards Smiltēns.

“Jādomā plašāk par vienas pašvaldības robežām – par sadarbību reģionālā un metropoles mērogā. Te ir potenciāls, kas ļaus mēroties spēkiem ar citām metropolēm. Lai būtu droši pamati attīstībai, jābūt efektīvai un pastāvīgai sadarbības platformai, kur risināt gan ikdienas problēmas, gan stratēģiskus projektus. Kopā mēs varētu būt nopietns sarunu partneris ministrijām un valdībai. Galvenie risināmie jautājumi ir transports, izglītība, sociālā sfēra, komunālā un citas jomas. No šīs sadarbības iegūs visi,” skaidroja E. Smiltēns.

Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno 13 pašvaldības, kuru administratīvā teritorija atrodas Rīgas plānošanas reģionā. Biedrība dibināta 2015. gadā. Biedrības mērķi ir īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību, veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību, veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas, starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām un veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons

Zaļā Josta - Reklāma