Par Rīgas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlē Māri Zviedri

Trešdien, 16.decembrī, Rīgas domes deputāti par Rīgas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas, Teritorijas uzturēšanas daļas vadītāju Māri Zviedri.

Rīgas Vēlēšanu komisija darbosies 14 locekļu sastāvā. Komisijā tika ievēlēta Ligita Vircava, Inese Žīgure, Jānis Ābols, Aiga Augustova, Diāna Baķe, Līga Badūne, Inese Žurovska, Sanita Segliņa, Kārlis Kamradzis, Ilona Turkovska, Ginters Kublinskis Reinis Upenieks, Ludmila Lūse un Viktors Harlamovs.

Kopumā tika saņemti 32 Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi un četri komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu pieteikumi.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumam, Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.

Informāciju sagatavoja: Aira Šmelde, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore

Zaļā Josta - Reklāma