Papildu Covid-19 gultas vietu izveidei un nodrošinājumam valdība piešķir astoņus miljonus eiro

Lai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu slimnīcās, valdība šodien, 8. decembrī, lēma piešķirt papildu 8 miljonus eiro, lai izveidotu jaunas gultas Covid-19 pacientiem, pārprofilētu jau slimnīcās esošās gultas, kā arī nodrošinātu papildu nepieciešamo aprīkojumu. 

Šobrīd pacienti ar pamatdiagnozi Covid-19 tiek stacionēti 10 slimnīcās (3 klīniskās universitātes slimnīcās un 7 reģionālajās slimnīcās jeb V un IV līmeņa slimnīcās). Šajās slimnīcās pieejamie resursi tiek regulāri uzraudzīti un nepieciešamības gadījumā iespēju robežās tiek izvērstas papildus gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai. Kopumā uz 2020. gada 8. decembri no 796 jau pieejamām gultām Covid-19 pacientu ārstēšanai, aizņemtas bija 581,  kas ir 73%.  Vienlaikus daļa Covid-19 pacientu atrodas arī citās specializētajās ārstniecības iestādēs, piemēram, psihoneiroloģiskajās slimnīcās. Tāpat slimnīcas turpina gultas vietu pārprofilēšanu. Kopumā šodien, 8.decembrī,  stacionāros atrodas 709 Covid-19 pacienti, no kuriem 42 cilvēkiem veselības stāvoklis ir smags. Diemžēl prognozes liecina, ka tuvākajā laikā būtiski pieaugs stacionēto pacientu skaits ar Covid-19, jo iepriekšējās nedēļās ir palielinājies saslimušo cilvēku skaits (vidēji 15-20% procenti no saslimušajiem ar Covid-19 infekciju tiek stacionēti aptuveni 7 dienas pēc slimības sākuma).

Epidemioloģiskās prognozes liecina, ka šobrīd ir nepieciešams veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu veselības aprūpi, tai skaitā izvērstu papildu gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai un nodrošinātu slimnīcas ar nepieciešamajām medicīniskajām iekārtām un medicīniskajām ierīcēm Covid-19 pacientu ārstēšanai. Tāpat nepieciešami resursi, lai slimnīcās veiktu pasākumus infekcijas ierobežošanai.

Šo mērķu īstenošanai valdība šodien, 8. decembrī. lēma papildu piešķirt 8,19 miljonus eiro. No tiem:

 • 370 tūkstoši eiro52 gultu izveidei un esošo Covid-19 pacientu gultu papildu aprīkojumam, atbilstoši esošajam un papildus prognozētajam pacientu skaitam.  
 • 7,6 miljoni eiro papildus medicīnisko iekārtu un medicīnisko ierīču iegādei un to nomaiņai, kā arī dezinfekcijas līdzekļu iegādei:
  • medicīniskās iekārtas un ierīces Covid -19 pacientu ārstēšanai un diagnostikai;
  • mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas;
  • medicīniskās iekārtas, kas ļauj sekot līdzi pacienta veselības stāvokļa izmaiņām, pacientam atrodoties intensīvajā terapijā;
  • medicīniskās iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienlaicīgu vairāku medikamentu un infūzijas šķīdumu administrēšanu Covid-19 pacientiem ar būtiskām komplikācijām, u.c.;
  • dezinfekcijas iekārtas un dezinfekcijas līdzekļus.
 • 150 tūkstoši eiroCovid-19 pacientu nodaļas izveidei ar 15 gultām Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības slimnīcā Balvos. Veselības ministrija ir apzinājusi slimnīcas un ņemts vērā, ka slimnīca Balvos šobrīd ir ātri pielāgojama Covid-19 pacientu uzņemšanai un ārstēšanas nodrošināšanai. 
Zaļā Josta - Reklāma