Mainīta slimības pabalsta piešķiršanas kārtība

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no šodienas, 16.novembra, ir mainīta slimības pabalsta piešķiršanas kārtība, ja saslimšana saistīta ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, vai ar akūtu augšējo elpceļu infekciju.

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem laika posmā no 2020.gada 16.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam būs izsniegta darbnespējas lapa B sakarā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, slimības pabalstu, pēc tam, kad ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu B, VSAA piešķirs no darba nespējas pirmās dienas 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.

Personām, kurām no 2020.gada 16.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam darbnespēja tiks noteikta sakarā ar akūtu augšējo elpceļu infekciju, ārsts izsniegs darbnespējas lapu B par periodu no slimības pirmās līdz trešajai dienai. VSAA par pirmajām trim dienām piešķirs slimības pabalstu 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Turpmāko darbnespējas periodu apmaksās sekojoši:

  • Ja persona ir nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes ir negatīvas, bet slimošana turpinās, tad izsniegto darbnespējas lapu B ārsts noslēgs trešajā darbnespējas dienā un no ceturtās dienas atvērs darbnespējas lapu A par turpmākajām 10 darbnespējas dienām, ko apmaksā darba devējs.  Ja slimošana turpināsies arī pēc darbnespējas lapas A perioda, tad tiks izsniegta darbnespējas lapa B. Par šo periodu slimības pabalstu piešķirs VSAA.
  • Ja persona ir nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes ir pozitīvas, turpināsies darbnespējas lapa B.

Piemērs:
Ārsts noslēdzis darbnespējas lapu B slimniekam ar akūtu augšējo elpceļu infekciju par trīs slimības dienām no 29.novembra līdz 1.decembrim. Pēc iesnieguma saņemšanas VSAA izmaksā slimības pabalstu 80% apmērā no apdrošinātās personas vidējās algas par šīm trīs slimības dienām. Pēc veiktā COVID testa, ja tas ir negatīvs, bet saslimšana turpinās, ārsts no 2.decembra atver darbnespējas lapu A par maksimums 10 slimības dienām. Šo slimības periodu apmaksā darba devējs. Ja slimošana turpinās vēl pēc šīm 10 dienām, tad no 12.decembra ārsts izsniedz jaunu darbnespējas lapu B. Par šo periodu VSAA piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no apdrošinātās personas vidējās algas.

Šādu kārtību nosaka grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Lai saņemtu slimības pabalstu, pēc tam, kad ārsts noslēdzis darbnespējas lapu B, nepieciešams iesniegums VSAA, ko visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”.

Zaļā Josta - Reklāma