M.Staķis: Rīgas domei būs nulles tolerance pret jebkādiem epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem izglītības iestādēs

Publiski izskanējusī informācija par iespējamajiem epidemioloģiskajiem pārkāpumiem Rīgas 71. vidusskolā tiks rūpīgi izmeklēta un nepieciešamības gadījumā tiks lemts par amatpersonu disciplināru sodīšanu, par to piektdien, 30. oktobrī, informēja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

“Mēs redzam, ka Rīgas skolu vadība pārsvarā ir ļoti atbildīgas un rīkojas proaktīvi. Arī absolūts vairākums Rīgas pedagogu izturas ļoti atbildīgi pret epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Par to viņiem saku lielu paldies! Diemžēl var novērot arī pārkāpumus, un šajā situācijā vieglprātīga izturēšanās skolās ir nav pieļaujama, jo tā ir spēlēšanās ar sabiedrības veselību. Lūdzu visus, kuriem ir aizdomas par noteikumu pārkāpumiem Rīgas izglītības iestādēs, zvanīt uz Izglītības departamenta anonīmo tālruni un informēt par to,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs.

Lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments mācību gada sākumā ir izdevis metodiskos norādījumus, tostarp ieteikumus iestāžu iekšējās kārtības noteikumu papildināšanai par to, kā darbs organizējams Covid-19 izplatības novēršanas apstākļos. Līdztekus tam ir izdots rīkojums, kā iestādēm jārīkojas gadījumos, kad konstatēti Covid-19 saslimšanas gadījumi. Iestāžu vadītājiem departaments regulāri rīko tiešsaistes sanāksmes, kurās tiek uzsvērta vadītāja atbildība epidemioloģisko prasību ievērošanā, nosakot pedagogu pulcēšanās ierobežojumus un sekošanu līdzi savam un skolēnu veselības stāvoklim.

 „Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas saasināšanos un atsevišķu iestāžu vadītāju attieksmi pret epidemioloģisko prasību, ieteikumu, rekomendāciju ievērošanu, pastiprināsim kontroli pār izglītības iestāžu darbu, lai novērstu situācijas, kurā prasības tiek ignorētas un bezatbildīgi interpretētas. Departamentā ir pieejams tālrunis 67026816 un e-pasta adrese [email protected], kurā iedzīvotāji, bērnu vecāki, pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki no 2. novembra anonīmi var ziņot par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs,” norādīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.

Zaļā Josta - Reklāma