Pirms došanās pie ārsta iedzīvotājiem ir jāsazinās un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas kārtību

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista!

Sazinoties ar ārstniecības iestādi, jānorāda nepieciešamais pakalpojums, pieejamais nosūtījumus (papīra formātā vai E-veselības portālā) un jāinformē par savām sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli, pieņems lēmumu vai sniegt pakalpojumu klātienē, vai nodrošināt attālinātu konsultāciju. Ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no saskarsmes ar citiem pacientiem, piemēram, uzgaidāmajās telpās.

Kārtību, kādā tiek nodrošinātas attālinātas konsultācijas, nosaka ārstniecības iestāde atkarībā no pieejamajiem tehniskajiem resursiem. Konsultācijas var tikt nodrošinātas gan telefoniski, gan video formātā. Par attālinātām konsultācijām pacienta līdzmaksājums nav jāveic. Lēmumu par attālinātas konsultāciju sniegšanu pieņem speciālists, tās laiku saskaņojot ar pacientu.

Gadījumos, kad COVID-19 pacientiem būs nepieciešams saņemt ambulatoro medicīnisko palīdzību, ārstniecības iestādes noteiks konkrētus datumus un laikus, kad šī pacientu grupa varēs pierakstīties pēc pakalpojuma. Saraksts ar ambulatorajām ārstniecības iestādēm no nākamās nedēļas būs pieejams NVD mājaslapā.

Vienlaikus NVD informē, ka šā gada veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārplānošanas rezultātā, radis iespēju novirzīt papildus 786 000 eiro medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem, tādējādi uzlabojot šo pakalpojumu pieejamību un mazinot gaidīšanas rindu garumu. Saskaņā ar NVD apkopoto informāciju, šogad rehabilitācijas pakalpojumus bērniem saņēmuši 32 104 pacienti, rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem 38 009 pacienti, savukārt rehabilitāciju dienas stacionārā saņēmuši 7 786 pacienti.

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv. Informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem var noskaidrot, zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.

Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un profilakses kontroles centra norādījumus.

Zaļā Josta - Reklāma