Līdz vasarai gidiem Rīgā nebūs jāmaksā par sertifikātu pagarināšanu vai atjaunošanu

Gidiem Rīgā līdz 1. jūnijam nebūs jāmaksā pašvaldības nodeva par sertifikātu pagarināšanu vai atjaunošanu, šādas izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos pirmdien, 15. februārī, atbalstīja Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja. Galīgais lēmums būs jāpieņem domes sēdē.

“Covid – 19 pandēmijas dēļ izsludinātā atkārtotā ārkārtas situācija ir praktiski apstādinājusi tūrisma nozares darbību, līdz ar ko Rīgas tūristu gidi ir palikuši bez darba un ienākumiem un nespēj segt sertifikāta darbības pagarināšanas vai atjaunošanas izmaksas. Tāpēc ir nepieciešams gidiem nākt pretī un sniegt atbalstu no pašvaldības puses,” skaidro komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Pērn pašvaldība jau nolēma uz laiku gidus atbrīvot no nodevas (tās apmērs ir 50 eiro), un tagad šīs atbrīvojuma periods tiks pagarināts.

Pašvaldība gidu sertificēšanu sāka 2013.gadā ar mērķi uzlabot tūristiem sniegto pakalpojumu kvalitāti galvaspilsētā. Noteikumi, ka informāciju par Rīgas tūrisma objektiem drīkst sniegt tikai sertificēti Rīgas tūristu gidi, stājās spēkā 2014.gadā, un Rīgas tūristu gida sertifikāts dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem trīs gadus no tā piešķiršanas dienas. Lielai daļai Rīgas tūristu gidu sertifikāta darbības termiņš beidzās 2020.gadā.