Komitejā pārrunā, kādu palīdzību pašvaldība var piešķirt Melnsila ielas 2 iedzīvotājiem

Otrdien, 5. janvārī, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti uzklausīja informāciju par paveikto Āgenskalnā notikušā sprādziena seku novēršanā un iespēju cietušajiem iedzīvotājiem saņemt telpas dzīvošanai vai pabalstu mājokļa atjaunošanai.  Ēkā Melnsila ielā 2 bija 12 dzīvokļi un dzīvoja 23 cilvēki.

Ronalds Neimanis, “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes priekšsēdētājs informēja par pašreizējo situāciju. Šobrīd ēku apsargā Rīgas pašvaldības policija, ir vienošanās, ka to darīs līdz 7.janvāra vakaram. Būveksperti ir veikuši ēkas vizuālu novērtējumu no ārpuses par piekļuves iespējām un drošumu ēkā. Ir noteikts, kura ēkas daļa paliek un kura primāri ir nojaucama, bet vēl nepieciešama šī izvērtējuma saskaņošana ar policiju un Būvvaldi. Informācija ir nodota Valsts policijai, kas tur šobrīd veic ekspertīzes darbības, meklējot sprādziena iemeslu un pierādījumus. Kad policija būs pabeigusi savas darbības, varēs uzsākt bīstamo konstrukciju nojaukšanu un gatavot ēku konservācijai. RNP šobrīd veic demontāžas un konservācijas izmaksu aprēķinu ar cerību, ka jau līdz nedēļas beigām bīstamo daļu demontāža būs pabeidzama tādā līmenī, lai varētu atjaunot satiksmi, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem iekļuvi pēc privātajām mantām ēkas nesagruvušajā daļā.  Ekspertu atzinums pēc ārējās apskates ir, ka ēkas daļu, virs kuras ir jumts, varētu atjaunot. Bet pilnībā tas būs skaidrs tikai pēc ēkas daļas novērtēšanas no iekšpuses.

Par turpmākajām darbībām ar ēku, tādām kā būvgružu izvešana vai mājas atjaunošana, būs jāpieņem iedzīvotāju kopsapulcei.

Pārrunājot situāciju, deputāti vienojās, ka pašvaldības policijas apsardze būtu jāpagarina.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāve Inga Gulbe informēja, ka cietušie dzīvojamo telpu īrnieki un īpašnieki, kuriem nepieciešama neatliekamā

palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, ir aicināti vērsties ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā. 

Tiem, kam nepieciešama pagaidu dzīvojamā telpa, šobrīd tiek piedāvāta istaba dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā mājā. Tiklīdz būs pieejams Būvvaldes pilnīgs ēkas tehniskā stāvokļa novērtējums par to, vai ēka ir atjaunojama vai nojaucama, departaments varēs pieņemt lēmumu par citiem palīdzības veidiem. Ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja nav atjaunojama, varēs pieteikties uz pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja tiks noteikta kā daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama, dzīvokļu īpašnieki varēs pieteikties uz vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, palīdzības pabalsta summa tiek noteikta līdz 10 000 eiro.

Departaments lūdz iedzīvotājus, kas vēlas pretendēt uz šo palīdzību, mēneša laikā iesniegt iesniegumus. Un tiklīdz būs pieejams ēkas tehniskā stāvokļa novērtējums, departaments vērtēs, kādu palīdzību varēs piešķirt. Iesniegumu var iesniegt Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, pirmajā stāvā, kur novietota vēstuļu kastīte, vai vēršoties jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Elektroniskais pasts: [email protected]. Šobrīd ir saņemti trīs dzīvokļu īpašnieku iesniegumi.

Tāpat departaments strādā ciešā sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu. Ir uzrunāta viena no mājas īrniecēm, kura atbilst sociālā dzīvokļa piešķiršanas kritērijiem, par to, ka viņai uzreiz varētu piešķirt sociālo dzīvokli. Uzrunātā ir pārdomu procesā. 

Mājokļu un vides departaments, kā viens no kopīpašniekiem, nozīmēs savu pārstāvi, kurš palīdzēs iedzīvotājiem koordinēt organizatoriskās lietas, risinot dažādus jautājumus starp institūcijām.

Zaļā Josta - Reklāma