Noslēdzies projekts „Robežsargu komunikācijas prasmju pilnveide angļu valodā”

Laika posmā no 2019.gada 19.decembra līdz 2020.gada 23.decembrim sadarbībā ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta Robežsargu skolu tika īstenots projekts „Robežsargu komunikācijas prasmju pilnveide angļu valodā”. 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) un Valsts robežsardzes koledžas noslēgtā granta līguma Nr.2019/301/TRU ietvaros 2020.gada 18.decembrī Valsts robežsardzes koledžā norisinājās noslēdzošā projekta aktivitāte – starptautiskais tiešsaistes seminārs.

Projekta ietvaros tika realizēti vairāki pasākumi:

– izstrādāta mācību kursu programma un elektroniskais mācību kurss angļu valodas  profesionālajā  terminoloģija robežsargiem, kuri plāno piedalīties Frontex kopējās operācijās;

– izstrādāts metodiskais materiāls pasniedzējiem;

– īstenoti trīs kopēji mācību kursi Latvijas un Lietuvas robežsargiem un divi mācību semināri projekta īstenošanā iesaistītājiem svešvalodas pasniedzējiem;

– uzlabota projektā iesaistīto robežsargu izglītības iestāžu mācību bāze, iegādājoties planšetdatorus un citu aprīkojumu, kurš tiks izmantots svešvalodu apmācībā.

Projekta rezultātā 62 robežsargi (30 – Latvijā un 32 – Lietuvā) uzlaboja savas ar Frontex aktivitātēm saistītās angļu valodas terminoloģijas zināšanas, kā arī pilnveidoja komunikācijas prasmes starptautiskajā vidē, kurām ir būtiska nozīme sekmīgai uzdevumu veikšanai un sadarbībai ar Eiropas Savienības dalībvalstu kolēģiem Frontex kopējās operācijās pie Eiropas Savienības ārējām robežām.

Zaļā Josta - Reklāma