Izsludināts otrais uzsaukums apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanai projektu konkursam 

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (AIC) izsludinājis Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanai projektu konkursa otro uzsaukumu 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī par to izglīto un informē iedzīvotājus. Tas ietver arī brīvprātīgo darba un piederības sajūtas savai apkaimei, pilsētai un valstij veicināšanu, apkaimju kustību kā viena no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem aktivizēšanu, lai aizstāvētu vietējās kopienas intereses, izzinātu iedzīvotāju problēmas un uzlabotu iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:

  • tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
  • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
  • plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Vienam projektam konkursā pieejamais finansējums ir līdz 3500 eiro, nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 eiro apmērā. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursā, ir līdz 50 000 eiro.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam. Gatavojot projektu pieteikumus, projektu īstenotāji aicināti sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 17. augustā plkst. 15.30 tiešsaistes platformā “MS Teams”. Semināram interesenti aicināti iepriekš pieteikties, aizpildot anketu.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

  • elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu;
  • klātienē AIC Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. 

Vairāk informācijas par pieteikšanos un pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami riga.lv.

Papildu informācija pieejama pie AIC Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: [email protected]

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Edīte Matuseviča

Zaļā Josta - Reklāma