Iedzīvotāji varēs paust viedokli par iecerēto teritorijas attīstību pie Daugavgrīvas un Kalnciema ielas krustojuma

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja pirmdien, 11. janvārī, atbalstīja teritorijas attīstībai pie Daugavgrīvas un Kalnciema ielas krustojuma izstrādātā lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma teritorijai Kr. Valdemāra ielā, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 izstrāde tika sākta, lai konkretizētu atļauto apbūves augstumu un apbūves tehniskos rādītājus, radot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz biroju un tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūvi.

Lokālplānojuma risinājumu pamatā ir SIA “SZK un Partneri” izstrādāts teritorijas attīstības priekšlikums, kas paredz teritorijas revitalizāciju, izveidojot tajā jauktas izmantošanas kompleksu ar tirdzniecības, pakalpojumu un biroju telpām. Apbūves priekšlikums paredz atjaunot daļu esošās apbūves un izbūvēt vairākas jaunas ēkas, izveidojot funkcionāli daudzveidīgu un arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi.

Lokālplānojuma risinājumi pieļauj auto novietņu samazinājumu līdz 30% no normatīvi nepieciešamā skaita, kas pamatots ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam transporta infrastruktūras attīstības vadlīnijām, ņemot vērā lokālplānojuma izvietojumu pilsētas centra tuvumā, labu sabiedriskā transporta pieejamību un velo satiksmes attīstības tendences.

Galīgais lēmums par lokālplānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai vēl būs jāpieņem domes sēdē. 

Zaļā Josta - Reklāma