Divu gadu laikā rinda uz pašvaldības dzīvokļiem Rīgā samazināta par 30%

Rīgā turpina samazināties rinda uz pašvaldības dzīvokļiem un divu gadu laikā tā sarukusi par teju trešo daļu jeb 30 %. 2020.gada rudenī rindā gaidīja 2852 personas (ģimenes), savukārt šā gada decembra sākumā rindā bija reģistrētas 1988 ģimenes.

“Mājokļu pieejamība ilgstoši ir problemātiska gan valstī, tā arī Rīgā. Mājokļu izmaksas iedzīvotājiem ir nemainīgi augstas, turklāt dzīvojamais sektors strauji noveco, radot papildu izmaksas. Esam samazinājuši rindu uz pašvaldības dzīvokļiem, taču paralēli atbalsts tiek sniegts mājokļapabalsta veidā, lai bez mājokļa Rīgā nepaliktu neviens. Strauji kāpinām pašvaldībai pieejamo telpu remontu un esam sagatavojuši augstas gatavības projektus, lai būvētu jaunus mūsdienīgus sociālos un īres mājokļus,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Lielākais samazinājums ir rindā uz pašvaldības īres dzīvokļiem – par 33 %, savukārt rinda uz sociālajiem dzīvokļiem samazinājusies par 26 %.

Rīgas pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu veido aptuveni 12 000 dzīvokļu, kas tiek izmantoti palīdzības sniegšanai mājokļa jomā. No tiem aptuveni 2000 ir sociālie dzīvokļi, bet pārējie – pašvaldības īres dzīvokļi.

Šogad Rīgas domes Mājokļu un vides departaments izremontējis 60 brīvos dzīvokļus, remontēti tiek vēl 52.Pamatojoties uz Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumiem, 2022. gadā izīrētas 322 dzīvojamās telpas, no tām 178 sociālie dzīvokļi.

Patlaban pabeigta sociālo grupu kopdzīvojamo māju pārbūves projektu izstrāde Prūšu ielā 25A un Dolomīta ielā 1, turpinās saskaņošana projektam Lielupes ielā 1 k-10.

Jau vēstīts, ka, lai veicinātu daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību Rīgā, pašvaldība līdz nākamā gada beigām izstrādās jaunas mājokļu politikas pamatnostādnes.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma