Aktuālie jautājumi par Covid-19 sertifikātu

Arvien vairāk iedzīvotāju savās ikdienas gaitās izmanto digitāloCovid-19 sertifikātu, vienlaikus pieaug iedzīvotāju interese un jautājumu skaits par sertifikāta izmantošanu dažādās dzīvessituācijās, rīcību pēc balstvakcinācijas saņemšanas u.c. gadījumos. Tāpēc aicinām iepazīties ar Nacionālā veselības dienestaapkopotajiem aktuālajiem biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz iedzīvotāju jautājumiem.

1. Kuru sertifikātu izmantot pēc 3. potes saņemšanas?

Veicot balstvakcināciju, esošais Covid-19 vakcinācijas sertifikātsjoprojām būs spēkā un to varēs izmantot arī turpmāk. Vienlaikus, pieslēdzoties www.covid10sertifikats.lv, būs pieejamsvakcinācijas sertifikāts par saņemto balstvakcīnas devu. Tas būsderīgs izmantošanai pēc 15 dienām.

Plānojot doties ārpus Latvijas Republikas, vēlams noskaidrotmērķa valsts atbildīgajā valsts pārvaldes iestādē, vai līdziieteicams ņemt abus sertifikātus, kā arī noskaidrot informāciju par ieceļošanas kārtību un prasībām attiecībā uz uzturēšanos valstī un sertifikāta uzrādīšanu.

2. Kas notiek ar vakcinācijas sertifikātu, ja cilvēks saslimst arCovid-19?

Cilvēkam ar laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju uz laikulīdz 11. dienai tiek apturēta digitālā Covid-19 vakcinācijassertifikāta darbība (no parauga pirmā ņemšanas datuma, ar kuru apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS vienas saslimšanas epizodes ietvaros). Pēc 11 dienām vakcinācijassertifikāta darbība tiek atjaunota.

3. Esmu dzirdējis, ka Latvijā var izmantot Lielbritānijāsaņemtu vakcinācijas sertifikātu – vai  ir taisnība?

Jā, Latvijas Republikā var ieceļot un izmantot Lielbritānijāsaņemto vakcinācijas sertifikātu, jo Lielbritānija nesen pievienojāsEiropas Savienības (ES) sertifikātu sistēmai jeb vienotajaidigitālajai vārtejai. Tas nodrošina informācijas apmaiņu ES valstuietvaros par sertifikātu QR kodiem, līdz ar to Lielbritānijassertifikātu QR kodi ir pārbaudāmi. Jāņem vērā, ka Lielbritānijā irpieejami divu veidu sertifikāti – izmantošanai iekšzemē un ceļošanai (travel sertifikāts). Vienlaikus, pirms došanās uz Latviju, ieteicams pārliecināties par sertifikāta derīguma termiņu un to, vaisertifikātu var noskenēt, izmantojot mobilo lietotni Covid19Verify.

ES vienotajai digitālajai vārtejai ir pievienojušās jau 24 valstis. Saraksts tiek aktualizēts Eiropas Komisijas tīmekļvietneshttps://ec.europa.eu/ sadaļā “EU Digital COVID Certificate”.

4.  izmantot sertifikātu pēc uzvārda maiņas?

Informācija par uzvārda maiņu tiek saņemta no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes divu nedēļu laikā. Pēc divām nedēļāmiedzīvotājam ir jāpieslēdzastīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, jāizdzēš esošaissertifikāts un jāpieslēdzas atkārtoti, lai izveidotu sertifikātu arjauno uzvārdu. Līdz tam brīdim sertifikātu ar veco uzvārdu var izmantot, papildus uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina uzvārda maiņu.

5.  pārbaudītvai mans sertifikāts ir derīgs?

Sava sertifikāta derīgumu var pārbaudīt, izmantojottīmekļvietnes www.covid19sertifikats.lv pogu „Verificētsertifikātus” vai arī mobilo lietotni Covid19Verify, kas irpieejama App Store un Google Play Store. Pārbaudes veikšanainepieciešams augšupielādēt sertifikāta QR kodu vai vērst pret to savas viedierīces kameru.
Jāatgādina, ka, skenējot sertifikātu, ir jāpievērš uzmanība, kādupielietošanas gadījumu cilvēks izvēlas: piemēram, ieceļošanaiLatvijā derīgs sertifikāts vai pasākumu, pakalpojumu saņemšana„zaļajā režīmā” u.c.

6.  iegūt sertifikātu, ja nelietoju internetbanku un man nav cita pieslēgšanās rīka?

Sertifikātu var saņemt lielo pilsētu informācijas centros un valstsvienotajos klientu apkalpošanas centros, iepriekš pierakstoties uzvizīti. Adreses un tālruņus var noskaidrot, zvanot 8989 un tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Digitālais Covid-19 sertifikāts”. Sertifikāta saņemšanai var vērsties arī ārstniecībasiestādē, kurā veikta vakcinācija.

7. Kāpēc mans pirmais vakcinācijas sertifikāts vairs nav derīgs?

„Pirmreizējais vakcinācijas sertifikāts” tikai informē personu, kadtiek saņemta Covid-19 vakcīnas pirmā deva. Saņemot otro devu, irjāpieslēdzas tīmekļvietnē  www.covid19sertifikats.lv un jāizveidojauns sertifikāts ar nosaukumu „Vakcinācijas sertifikāts”, kas apliecina pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu.

8.  saņemt sertifikātu, ja esmu vakcinējies ārpus Latvijas?

Latvijā var izmantot sertifikātu, kas ir izveidots ES dalībvalstī vaivalstī, kas ir pievienojusies ES vienotajai digitālajai vārtejai. Ja vakcinācija ir veikta ārpus šīm valstīm, tad sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas sertifikāta izveidei ārzemēs veiktās Covid-19 vakcinācijas fakts ir jāreģistrē Latvijas Republikas E-veselībassistēmā. Lai to izdarītu, nepieciešams vērsties ar iesniegumu un vakcināciju apliecinošu dokumentu NVD.

NVD veic vakcinācijas fakta reģistrēšanu, ja persona ir tiesīgaLatvijas Republikā saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpespakalpojumus, tajā skaitā vakcināciju pret Covid-19. Vairākinformācijas par nosacījumiem un iesnieguma iesniegšanu var uzzināt, zvanot 80001234 vai NVD tīmekļvietneswww.vmnvd.gov.lv sadaļā „Sertifikāta izveide, ja vakcinācijaveikta ārpus Eiropas valstīm”).

NVD atgādina, ka izveidoto digitālo Covid-19 sertifikātuieteicams saglabāt savā viedierīcē vai izdrukāt papīraformātāUzrādot sertifikātupapildus ir jāuzrāda arī savaspases vai personas apliecības oriģināls!

Zaļā Josta - Reklāma