Zinību diena Ventspils novada skolās

PIRMAIS SEPTEMBRIS SKOLÇNI SKOLA RÎGAS CENTRA HUMANITÂRÂ VIDUSSKOLA

Paredzams, ka 1. septembrī Ventspils novadā uz skolu dosies 904   audzēkņi, kuri mācīsies Ugāles vidusskolā, Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Užavas, Zūru, Piltenes un Annahites pamatskolā. 

Visvairāk skolēnu – 204 – būs Ugāles vidusskolā. Pamatskolu vidū līdere ir Zūru pamatskola ar 150 audzēkņiem, 133 bērni mācīsies Tārgales pamatskolā, 124 – Piltenes pamatskolā, 74 – Popes pamatskolā, 70 – Užavas pamatskolā, 65 – Puzes pamatskolā, 42 – Ances un Annahites pamatskolā.

Pirmo reizi skolas durvis vērs 97 bērni, kuri mācīsies 1. klasē. 21 no viņiem dosies uz Zūru pamatskolu, 20 izglītosies  Ugāles vidusskolā, 16 – Tārgales pamatskolā, 13 – Popes un Piltenes pamatskolā, 6 – Puzes pamatskolā, 5 – Užavas pamatskolā, 2 – Annahites pamatskolā, 1 –  Ances pamatskolā. 

Septembrī svētkus svin arī pirmsskolas vecuma bērni, Ventspils novadā būs 461 pirmsskolēns. Visvairāk audzēkņu – 97 – dosies uz pirmsskolas izglītības iestādi “Lācītis” Ugālē, 75 bērni mācīsies Tārgales pamatskolā, 67 apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis” Piltenē.  

Zinību diena Ugāles vidusskolā, Ances, Puzes pamatskolā sāksies plkst. 9, Tārgales pamatskolā plkst. 9 skolas zvans aicinās mācīties pirmsskolas audzēkņus, bet plkst. 10 – 1.–9. klašu skolēnus. Plkst. 9. 30 pirmā mācību diena sāksies Popes pamatskolā , bet plkst. 10 – Piltenes pamatskolā,  Užavas un Zūru pamatskolā, savukārt Annahites pamatskolā – plkst. 12. Pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” mazos ar vecākiem gaidīs plkst. 10, “Taurenītī” un “Zīļukā” – plkst. 9, “Zemenītē” – plkst. 9.30, bet “Rūķītī” jaunais mācību gads sāksies jau 31. augustā ar svētku brīdi plkst. 10.00.                                                          

Informāciju sagatavojusi : Marlena Zvaigzne, Ventspils novada pašvaldības, informatīvā izdevuma, “Ventspils Novadnieks” redaktore

Zaļā Josta - Reklāma