Ziemeļvalstu eksperti diskutēs par sabiedrības veselības un sociālās labklājības jautājumiem

0

Ceturtdien, 28.novembrī, Rīgā norisināsies Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības konference, kurā diskutēs par aktuālajiem jautājumiem. Sanāksmi apmeklēs arī jaunievēlētais Pasaules Veselības (PVO) organizācijas Eiropas Reģionālais direktors Dr.Hans Klūge*.

Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerība ir sadarbības organizācija, kas sevī ietver 9 valstu (Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Krievijas) valdības, EK struktūrvienības un astoņas starptautiskās organizācijas.

Partnerības galvenais uzdevums ir rūpēties par iedzīvotāju veselības un labklājības uzlabošanos, nodrošinot tādējādi ilgtspējīgu Ziemeļu dimensijas teritorijas attīstību. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un labāk koordinēt Ziemeļu dimensijas teritorijā realizētos starptautiskos projektus. Partnerība darbs ietver kā daudzpusējo projektu realizāciju, tā arī starptautiskās politikas izstrādi un ministru līmeņa sanāksmju organizēšanu.