VID Nodokļu un muitas policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par sankciju pārkāpumu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2022. gada jūlijā, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes sniegto informāciju, uzsāka kriminālprocesu par kāda uzņēmuma amatpersonas iespējamo Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. 

Nodrošinot Eiropas Savienības noteikto sankciju ievērošanas kontroli, VID Muitas pārvalde konstatēja uzņēmuma mēģinājumu eksportēt uz Krievijas Federāciju preces – kondicionēšanas iekārtas. Mēģinot eksportēt šīs preces uz Krieviju, tika pārkāptas Padomes 2022. gada 15. marta Regulas (ES) 2022/428, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 3.h pantā noteiktās sankcijas – luksuspreču eksporta aizliegums. 

Kontroles pasākumu rezultātā konstatējot iespējamo noziedzīgo nodarījumu, tālākā preču pārvietošana netikta pieļauta un VID Muitas pārvalde nodeva lietas materiālus VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei tālāko procesuālo darbību veikšanai.  

Kriminālprocess 2022. gada septembrī nosūtīts Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 84.panta pirmajā daļā un 15.panta ceturtajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm, par kuru izdarīšanu paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai ar probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret vienu personu. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Zaļā Josta - Reklāma