VID Muitas pārvalde novērsusi vairāk nekā 3000 sankciju pārkāpumus

Veicot Eiropas Savienībā pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju ievērošanas kontroli, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde no     2022. gada marta līdz decembra vidum 3040 gadījumos konstatēja pārkāpumus un liedza eksportēt, importēt vai pārvietot tranzītā uz vai no šīm valstīm noteiktu veidu preces.

Deviņos mēnešos muitas amatpersonas veikušas aptuveni 120 200 dokumentu kontroļu un vairāk nekā 3400 muitas fiziskās kontroles pasākumu. Kontroļu rezultātā novērsti vairāk nekā trīs tūkstoši pārkāpumu, liedzot izvest no Eiropas Savienības vai ievest Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas preces, ko saskaņā ar spēkā esošo sankciju regulējumu ir aizliegts eksportēt vai importēt.

Muitas kontroles pasākumu rezultātā eksporta aizliegums piemērots tādām precēm, kas piemērotas izmantošanai transporta, enerģētikas, telekomunikācijas un citās nozarēs, proti, daudzfunkcionālām darbmašīnām, transformatoriem, iekārtu rezerves daļām, transportlīdzekļiem, turboreaktīvajiem dzinējiem un dažādiem mehānismiem. Novērsti mēģinājumi izvest no Eiropas Savienības medicīnas aprīkojumu, ķīmiskos produktus, automašīnu rezerves daļas, ugunsdzēšanas aprīkojumu, papīra, kartona un citu preču kravas. Tāpat muita liedza eksportēt noteiktus luksusa priekšmetus, kas pārsniedz noteikto robežvērtību, piemēram, vieglās automašīnas, motociklus, kafijas aparātus, pulksteņus, apavus un citas preces.  

Atbilstoši regulās noteiktajam fiziskām personām uz Krieviju un Baltkrieviju jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālās valūtas banknotes atļauts izvest samērīgā apmērā tikai personīgo ceļojuma vajadzību nodrošināšanai. Kontrolējot šo noteikumu ievērošanu, 194 gadījumos konstatēti mēģinājumi no Eiropas Savienības nelikumīgi izvest skaidru naudu. 

Savukārt importa aizliegums piemērots kravām ar tādām sankcijām pakļautām precēm kā koka izstrādājumi, mēbeles, koksnes granulas un briketes, dzelzs un tērauda izstrādājumi, transportlīdzekļi un to rezerves daļas, papīrs, plastmasas izstrādājumi un citu preču kravām.

Visbiežāk muita konstatē mēģinājumus apiet sankcijas, izmantojot neatbilstošus Kombinētās nomenklatūras (KN) preču kodus vai norādot samazinātu vērtību luksusa precēm. Vairākos gadījumos konstatēts, ka kravai sagatavoti dubultie pavaddokumentu komplekti ar atšķirīgu informāciju par saņēmēju un piegādes adresi, kas apliecina, ka patiesībā prece tiek izvesta uz Krieviju.Daudzi pārkāpumi ir saistīti ar pārejas perioda noteikumu neievērošanu – sankcijas attiecībā uz Baltkrieviju paredzēja un attiecībā uz Krieviju vēl paredz atsevišķus izņēmumus konkrētām preču grupām iesākto darījumu pabeigšanai līdz noteiktam datumam, ja līgums par šo darījumu noslēgts pirms attiecīgo sankciju noteikšanas. 

Konstatējot sankciju pārkāpumu, tiek apturēta muitas procedūra un preces noraidītas atpakaļ uz nosūtītājvalsti. VID Muitas pārvalde 768 gadījumos ir nosūtījusi riska informāciju citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, vēršot uzmanību uz Latvijas muitas dienesta noraidītājām kravām un iespējamu mēģinājumu šķērsot Eiropas Savienības ārējo robežu citā valstī.

Kontroles pasākumu rezultātā konstatējot iespējamo noziedzīgo nodarījumu, tālākā preču pārvietošana netiek pieļauta un VID Muitas pārvalde nodod lietas materiālus VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu. Līdz šī gada 22.decembrim VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde ir uzsākusi 114 kriminālprocesus pēc Krimināllikuma 84.panta “Starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšana”.

Līdztekus citiem pienākumiem sankciju izpildes kontrole šogad ir viena no VID muitas iestāžu svarīgākajām prioritātēm. Tā radījusi būtisku darba apjoma pieaugumu. Muita veic kontroles pasākumus galvenokārt sektorālo sankciju īstenošanai, taču nodrošina arī finanšu sankciju īstenošanu attiecībā uz personām, uzņēmumiem. Eiropas Savienība ir noteikusi plašas sektorālās sankcijas, piemēram, sarakstos ar precēm, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus un ko aizliegts importēt, iekļauti apmēram 600 KN kodi, bet eksporta aizliegums piemērojams precēm, kas varētu veicināt Krievijas rūpniecības jaudas palielināšanu, – ap 1200 KN kodu.

Svarīgi zināt, ka šī gada 16.decembrī spēkā stājās izmaiņas Krievijai noteiktajām sankcijām, kas paredz izmaiņas arī sankcijām pakļauto preču sarakstos un nosacījumos, tādēļ aicinām uzņēmējus pārbaudīt, vai tas neietekmē uzsāktos un plānotos darījumus.

Atgādinām, ka ikvienam uzņēmumam pirms sadarbības ar jebkuru sadarbības partneri ir jāveic pilnīga un efektīva pārbaude, lai izvairītos no sadarbības ar personu, pret kuru ir noteiktas Latvijas Republikas nacionālās, ES, Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes vai ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankcijas.

Aicinām uzņēmējus laikus pārliecināties par aktuālajiem preču pārvietošanas nosacījumiem, izmantojot Integrētā tarifa vadības sistēmu (sadaļa Pasākumi – Preces kodam).

Zaļā Josta - Reklāma