VID Muitas laboratorija paplašina akreditācijas sfēru ar divām jaunām testēšanas metodēm

Šā gada 18. decembrī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (turpmāk – LATAK) akreditācijas komisija pieņēma lēmumu paplašināt VID Muitas laboratorijas akreditācijas sfēru ar divām jaunām testēšanas metodēm pārtikas produktu izpētes jomā. 

Sākot ar 2020. gada 21. decembri, akreditācijas sfērā ir iekļautas divas testēšanas metodes pārtikas produktu izpētes nodrošināšanai:

  • individuālo cukuru (glikozes, fruktozes, saharozes, maltozes un laktozes) noteikšana;
  • saharozes/invertcukura/izoglikozes un cietes/glikozes satura noteikšana Mērsinga papildkoda vajadzībām atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 900/2008 prasībām.

Akreditācija ir trešās puses neatkarīgs novērtējums, kas apliecina laboratorijas kompetenci un spēju veikt testēšanu atbilstoši konkrētām testēšanas metodēm, kā arī apliecina laboratorijas sniegto pakalpojumu atbilstību drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām. VID Muitas laboratorijas akreditācijas sfērā iekļautās jaunās metodes paplašina laboratorijas sniegto pakalpojumu klāstu pārtikas produktu novērtēšanā gan Muitas pārvaldes struktūrvienību vajadzībām, gan juridiskām personām, kuras to var izmantot kā maksas pakalpojumu Kombinētās nomenklatūras koda noteikšanai.

Kopumā VID Muitas laboratorijā tagad ir akreditēta 21 testēšanas metode, tostarp naftas produktu un etilspirtu saturošu paraugu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana un narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos.

Ar visām Muitas laboratorijas akreditācijas sfērā iekļautajām testēšanas metodēm var iepazīties LATAK tīmekļavietnē (LATAK piešķirtais Muitas laboratorijas identifikācijas numurs ir T-241).

Zaļā Josta - Reklāma