VID izmaksājis dīkstāves un algu subsīdiju atbalstu 11,1 miljona eiro apmērā

No 2020. gada 1. decembra līdz šī gada 7. janvārim Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izmaksājis dīkstāves atbalstu un algu subsīdijas kopumā 11 100 901 eiro apmērā. Pēc 6118 uzņēmumu iesniegumiem izmaksāti 25 589 dīkstāves pabalsti darbiniekiem kopumā 7 234 780 eiro apmērā un 11 240 algu subsīdijas kopumā 2 466 603 eiro apmērā. Savukārt pēc 4 045 pašnodarbināto iesniegumiem izmaksāti dīkstāves pabalsti kopumā 1 110 342 eiro apmērā un 1033 patentmaksātājiem izmaksāti dīkstāves pabalsti kopumā 289 176 eiro apmērā.

23 % no visām VID veiktajām dīkstāves un algu subsīdiju atbalsta izmaksām saņēmuši izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, 17 % izmaksāti uzņēmumiem, kas darbojas vairum un mazumtirdzniecības, kā arī auto un motociklu remonta nozarē, bet 10 % izmaksāti mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem. No visiem dīkstāves atbalstiem, kas izmaksāti pašnodarbinātajiem, 60 % saņēmuši tie, kuru darbības NACE kods ir “citi pakalpojumi” un vēl 10 % pamatdarbības veids nav norādīs, 10 % darbojas mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, bet 6 % sniedz profesionālos, zinātniskos vai tehniskos pakalpojumus.

No patentmaksātājiem sniegtajiem dīkstāves atbalsta maksājumiem visvairāk – 75 % – sniegti frizieriem un skaistumkopšanas speciālistiem, 6 %, kam profesija nav norādīta, 4 % – fotogrāfiem, mākslas fotogrāfiem, kinooperatoriem vai audioieraksta operatoriem un 4 % dažādu nozaru samazinātās patentmaksas maksātājiem.

Ne visi atbalsta saņēmēji atradušies dīkstāvē vai strādājuši nepilnu laiku pilnu atbalsta mēnesi, attiecīgi izmaksas ir rēķinātas proporcionāli laikam, kad atbalsts bijis nepieciešams.

Tā 69,5 % gadījumu uzņēmumu darbinieku saņēmuši dīkstāves atbalstu robežās no 200 līdz 430 eiro, 13 % – no 431 līdz 700 eiro, 2,4 % no 701 līdz 1000 eiro, bet 14,8 % – līdz 200 eiro. Savukārt algu subsīdijas nepilna laika darbiniekiem 44,2 % gadījumu izmaksātas apmērā līdz 200 eiro, 30,1 % – no 301 līdz 500 eiro, bet 25,7 % – no 201 līdz 300 eiro. Algu subsīdijas gadījumā darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru. 

Pēc kopumā saņemtajiem 12 530 iesniegumiem 500 gadījumos pieņemts lēmums par atbalsta nepiešķiršanu. Galvenie atteikuma iemesli: nav bijis ieņēmumu samazinājums vismaz par 20%, darba ņēmējiem nav bijusi deklarēta darba samaksa vai 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī uzņēmumam vai saimnieciskās darbības veicējam nav bijuši ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

Līdztekus atbalstam dīkstāvē un algu subsīdijām VID sniedz arī citus atbalsta pasākumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai. Tā līdz šī gada 7. janvārim 12 uzņēmumi saņēmuši grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai kopumā 227 964 eiro apmērā. Savukārt kopš pavasara, kad pirmo reizi tika izsludināta ārkārtējā situācija, pēc 19 499 uzņēmumu iesniegumiem piešķirti nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi kopumā 309 608 940 eiro apmērā.

Par decembri atbalstam dīkstāvē, atbalstam algu subsīdijām un grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai var pieteikties vēl līdz šī gada 15. janvārim, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Zaļā Josta - Reklāma