Veselības ministrs uzdod veikt dienesta pārbaudi par Covid-19 vakcīnu portfeļa veidošanu

Pēc veselības ministra Daniela Pavļuta rīkojuma sākta dienesta pārbaude par Covid-19 vakcīnu portfeļa veidošanas principiem un to atbilstību labas pārvaldības principiem.

Šā gada 11. novembrī Eiropas Komisija (EK) noslēdza pirmspirkuma līgumus ar vakcīnu ražotāju “BioNTech-Pfizer”. Latvija 19. novembrī informēja EK par vēlmi iegādāties 97 500 vakcīnu devas par 1 170 000 eiro.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts ierosina dienesta pārbaudi, lai izvērtētu pieteikuma uz ražotāja “BioNTech-Pfizer” vakcīnām tiesiskos un faktiskos apstākļus, lēmuma pieņemšanā iesaistīto institūciju un amatpersonu rīcības tiesiskumu un pamatojumu, pieteikuma norises procesa atbilstību tiesību normām, kā arī Covid-19 vakcīnu portfeļa veidošanas procesa atbilstību lietderības apsvērumiem un labas pārvaldības principiem.

Dienesta pārbaudes rezultātā jāsniedz arī priekšlikumi lēmuma pieņemšanas procesa iespējamiem uzlabojumiem.

Ziņojums par pārbaudes rezultātiem jāsniedz līdz 2021. gada 1. februārim.

Zaļā Josta - Reklāma