Veselības ministrijas speciālisti tikās ar Latvijas Onkoloģisko pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvjiem

Zaļā Josta - Reklāma