Veselības ministre tiekas ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadību un mediķiem

5. janvārī veselības ministre Līga Meņģelsone apmeklēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD), kur tikās ar NMPD vadību un darbiniekiem, lai pārrunātu dienesta darbu ārkārtas situācijas režīmā un nozarē nepieciešamos sistēmiskos risinājumus situācijas stabilizēšanai, kā arī dienesta stratēģiskās attīstības jautājumus. 

“Dienestam ir būtiska loma ne tikai veselības nozares, bet arī kopējā valsts drošības sistēmā. Šo cilvēku darbs nedrīkst pārtrūkt ne mirkli – viņiem jāspēj reaģēt un glābt dzīvības ikdienā 24 stundas diennaktī un jābūt gatavam strādāt arī jebkuras krīzes un katastrofas apstākļos. Es novērtēju, cik augstā līmenī strādā NMPD pašlaik – dienests veic vairākas unikālas valsts uzticētas funkcijas, ko neveic neviena cita iestāde: neatliekamā medicīniskā pirmsslimnīcas etapā, specializētā neatliekamā medicīniskā palīdzība un atbalsts Latvijas slimnīcām vissarežģītākajos gadījumos, katastrofu medicīnas plānošana, valsts materiālo rezervju glabāšana, pirmās palīdzības apmācības un sistēmas pilnveide valstī. Vienlaikus  dienestam ir virkne jautājumu, kas mums jārisina kopīgiem spēkiem – cilvēkresursu piesaiste un noturēšana, motivēšana un stiprināšana, ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbība. Tāpat jauni izaicinājumi dienestam ir ģeopoltiskās situācijas radīto apstākļu dēļ,” tiekoties pauda L. Meņģelsone.

Vizītes laikā ministre apmeklēja arī NMPD Operatīvās vadības centru, kur šobrīd ik dienu apstrādā ap 2000 iedzīvotāju zvanu, koordinē brigāžu izsaukumus un pacientu nogādāšanu slimnīcās. Tāpat ministre tikās ar brigāžu mediķiem, kas ikdienā dodas uz izsaukumiem. Savukārt ar Rīgas brigāžu atbalsta centru vadītājiem ministre pārrunāja   specifiskos darba apstākļus un vidi,  kādā jāstrādā dienesta mediķiem, un kas uzliek papildus izaicinājumus ārstniecības personāla piesaistei un noturēšanai dienestā.

Ministre iepazinās arī ar dienesta vīziju un iestrādēm personāla kompetenču pilnveides jomā, operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošanas un attīstības plānu, aplūkojot arī jaunākos auto un medicīnisko aprīkojumu, kas drīzumā nonāks brigāžu rīcībā. 

Sarunas gaitā ar dienesta vadību tika pārrunāta viena no dienesta nozīmīgām funkcijām – specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana jeb augstas kvalifikācijas ārstu speciālistu palīdzība Latvijas slimnīcām, kurās atrodas pacienti īpaši kritiskos stāvokļos. Tāpat skarti jautājumi par dienesta gatavības un noturības stiprināšanu darbam dažādu krīžu un katastrofu apstākļos, tostarp ņemot vērā nesenās Covid-19 krīzes ietekmi, kā arī šā brīža situāciju Ukrainā un militāro konfliktu riskus.

Zaļā Josta - Reklāma