Ventspils novadā stabils jaundzimušo skaits

2020. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts tikpat daudz jaundzimušo, ir palielinājies mirušo skaits.

2020. gadā fiksēti 49 dzimšanas gadījumi, piedzima 28 meitenītes un 21 zēns (2019. gadā – 49 jaundzimušie, tostarp 22 meitenes). Pirmo reizi par jaunajām māmiņām pērn kļuva 17 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 15, trešais – 12, ceturtais – 1, piektais –2, sestais un septītais – 1 māmiņai. Laulībā dzimuši 23 bērniņi, paternitāte noteikta 25 gadījumos, bet viena dzimšana reģistrēta bez ziņām par tēvu.  

2020. gadā visvairāk bērnu piedzima Vārves pagastā – 11 (2019. gadā – 10), Popē – 8 (2019. gadā – 6), Tārgalē – 6 (2019. gadā –7 ), Ugālē un Zlēkās – 4 (2019. gadā – 8 un 1), Piltenē un pagastā – 3 (2019. gadā – 5), Užavā, Puzē, Zirās un Usmā  – 3 (2019. gadā – tikpat un 2, 2 un 1), Ancē – 1 (2019. gadā – 2), Jūrkalnē – neviens (2019. gadā – 2). 

Populārākie vārdi meitenēm – Estere (2), Gabriela (2). Zēniem – Jēkabs (2), Toms (2). Sešiem bērniņiem vecāki devuši divus vārdiņus. Par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Daļina, Enija, Kamilla, Klinta, Letija, Magdalēna, Odrija, Eimia. Retākie puišu vārdi –Dominiks, Eliass, Luiss, Matiass. Joprojām populāri ir arī seni vārdiņi, piemēram, zēniem Alberts, Edvards, Ernests, Rihards,  bet meitenēm – Anna, Ieva, Marta, Sofija.

 2020. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 93 mirušie, tostarp 47 vīrieši (2019. gadā – 80 mirušie, tostarp 42 vīrieši). Noslēgtas 32 laulības, tostarp 7 baznīcā (2019. gadā – 60 laulības, 22 no tām baznīcā). 25 laulības svinīgi reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā (2019. gada – 38).    

Zaļā Josta - Reklāma